Wybór języka
powrót

Aktualności

Święto Policji

24.07.2018

Najszczersze wyrazy współczucia

19.07.2018

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg informuje, że w związku z modernizacją drogi powiatowej nr 1198F w miejscowości Górzykowo, od dnia 26.06.2018r. wystąpią na niej utrudnienia w ruchu pojazdów. W I Etapie prowadzonych robót zamknięty dla ruchu zostanie 400 metrowy odcinek drogi wg załączonego planu orientacyjnego.

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał XLVIII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 11:00 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku

więcej

W dniach 19 – 20 czerwca  2018 r. odbyły się spotkania informacyjne na temat zakresu i możliwości pozyskiwania informacji o uruchomionych nowych e-usługach, zorganizowanych przez Starostę Zielonogórskiego. Spotkanie informacyjne zostało zorganizowane w związku z realizacją projektu pod nazwą „e – Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

więcej
Archiwum aktualności