Wybór języka
powrót

Oferta inwestycyjna

Gmina Babimost, Agencja Mienia Wojskowego oraz prywatni właściciele w obecnej chwili posiadają szeroką ofertę w pełni uzbrojonych terenów pod inwestycje. W zakres oferty wchodzą zarówno tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową, położone wokół lotniska i obwodnicy Babimostu o powierzchni około 50 ha, tereny dla rzemiosła 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej na obszarze około 8 ha, tereny pod zabudowę handlowo – usługową z funkcją mieszkalną o powierzchni 3 ha oraz tereny pod zabudowę jednorodzinną o wielkości 35 ha, a także pod budownictwo letniskowo – rekreacyjne na obszarze kilkunastu ha.

Głównym atutem gminy jest zapewnienie terenów o różnych funkcjach i powierzchniach z możliwością praktycznie natychmiastowego wykorzystania.

Urząd zapewnia szybką i sprawną obsługę w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także doprowadzenie mediów do granicy działki. Sukcesywnie wprowadzane są zmiany do planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z potrzebami zainteresowanych inwestorów. W przypadku gdy przedmiotem zainteresowania są grunty prywatne, gmina aktywnie pomaga w przeprowadzeniu procedur prawnych i formalnych, co znacznie przyspiesza dostęp do tych gruntów.

Na terenie gminy dostępne są wszystkie media niezbędne dla rozwoju i funkcjonowania biznesu. Energia elektryczna dostarczana jest na poziomie średniego napięcia SN-15kV ze stacji transformatorowych 110/15kV zlokalizowanych w odległości kilku kilometrów od Babimostu. Dostarczana moc jest wystarczająca dla rozwoju przemysłu. Aktualnie prowadzone są również prace projektowe na budowę głównego punktu zasilania o mocy 16MW. Przez obszar gminy przebiega magistrala gazowa wysokiego ciśnienia. Gmina Babimost posiada również stacje wodociągowe, które zaopatrują mieszkańców w wodę. Ponadto na terenie gminy zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, która odbiera ścieki z całego obszaru gminy. Gminę obsługuje kablowa linia światłowodowa. Do sieci telefonicznej podłączone są wszystkie wsie oraz całe miasto. W obrębie gminy zlokalizowane są stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna