Wybór języka
powrót

Położenie

Gmina Babimost położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego, które z kolei zajmuje środkowo-zachodnią część Polski. Sąsiaduje z gminami: Sulechów, Kargowa, Siedlec, Zbąszynek, Zbąszyń, Szczaniec. Obejmuje obszar 9 275 ha.

Gmina położona jest na wysoczyźnie morenowej lekko falisto-pagórkowatej i na płaskiej równinie doliny rzeki Gniła Obra, kończącej swój bieg w stosunkowo blisko położonym rynnowym jeziorze Wojnowskim. Krajobraz gminy to malowniczy teren, czyste środowisko, zróżnicowana konfiguracja terenu oraz duża ilość terenów łąk i lasów.

Łagodny klimat z przelotnymi opadami deszczu i dużym nasłonecznieniem oraz zachodnie umiarkowane wiatry stwarzają bardzo korzystne warunki zarówno dla rolników dla upraw polowych jak i dla turystów tutaj wypoczywających. Klimat należy do najcieplejszych w Polsce. Charakteryzuje się jednymi z najniższych na terenie województwa lubuskiego opadami atmosferycznymi wynoszącymi 530 – 580 mm. Średnia roczna temperatura waha się w granicach 7 – 8º C. Długość okresu wegetacji roślin wynosi 229 dni.

Dużą część ogólnej powierzchni geodezyjnej gminy, ok.35 %, zajmują lasy: sosnowe, olszowe, bukowe, dębowe i brzozowe. Bogactwem lasów jest atrakcyjna szata roślinna, którą stanowią mchy i paprocie, a w okresie jesiennym obfitują w grzyby. Obszarem cennym przyrodniczo są tereny samego jeziora, jak również tereny wokół niego, które są objęte strefą chronionego krajobrazu. Nizinny charakter tej krainy uformowany przez lodowce od wieków wykorzystywany był przez człowieka. Stosunkowo czysty ekologicznie region, brak kopalin i wieloletnie tradycje zdecydowały o rolniczym charakterze tego obszaru.

Największym zbiornikiem wód powierzchniowy jest Jezioro Wojnowskie, które rozciąga się na powierzchni 229ha. Posiada połączenie z kanałem Obra Leniwa i systemem rowów melioracyjnych. Cechą charakterystyczną jeziora jest fakt, że przepływające wody Obry Leniwej oddziaływają bezpośrednio na południową część jeziora powodując w niej częstszą wymianę wody. Jezioro Wojnowskie Zachodnie położone jest w I podstrefie (ścisłej ochrony) ujęcia wody pitnej dla miasta Zielonej Góry zlokalizowanego na rzece Obrzycy. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy motorowej, gdyż jest położone na obszarze chronionego krajobrazu.

W północnej części jeziora mają swoje siedliska i ostoje ptaki wodno-błotne. To tu w ostatnich latach pojawiło się wiele gatunków ptactwa i zwierząt. Siedliska pozakładały dzikie kaczki, łabędzie, żurawie, piżmaki, kormorany, czaple, perkozy oraz bobry. Na terenie gminy zlokalizowany jest bardzo ciekawy rezerwat przyrody „Laski”, który zajmuje 42,31ha.

Babimost leży blisko 40 km od Zielonej Góry i około 90 km od Poznania. W skład gminy wchodzi sześć sołectw : Kolesin, Laski, Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Podmokle Małe i Podmokle Wielkie. Ogólna powierzchnia wszystkich sołectw wynosi 8.857,63 ha. Na terenie gminy znajduje się Port Lotniczy Zielona Góra, a lotnisko może przyjmować wszystkie typy samolotów.

Rys.Mapa Gminy Babimost
Źródło: http://www.babimost.pl

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna