Wybór języka
powrót

INWESTYCJE Z PROW

W środę 30 marca br. ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Stare Kramsko (odcinek 4)”, na które Powiat Zielonogórski dofinansowanie otrzymał z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”)

więcej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie"

25.02.2022

Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego o zmianie przewidywanego terminu zakończenia prac scaleniowych gruntów wsi Bojadła

16.03.2020

Informacje o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapraszamy do serwisu internetowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na:

http://prow.lubuskie.pl/

W dniu 18 września 2018 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach przy ul. Bocznej 1 odbyło się zebranie uczestników scalenia wsi Bojadła, o którym była mowa w OBWIESZCZENIU STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 31.08.2018 r. Celem zebrania było odczytanie postanowienia Starosty Zielonogórskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego stosownie do art. 7 ust. 3 ww. ustawy gruntów wsi Bojadła.

więcej