Wybór języka
powrót

Oferta inwestycyjna

Gmina posiada uzbrojoną działkę pod zabudowę pod zabudowę przemysłowo – składowo – magazynową, przygotowuje dla inwestorów tereny i działki, dla których sporządzony będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdy brak jest miejscowego planu pomagamy w procedurach inwestycyjnych – w wydaniu o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowej.

OFERTA INWESTYCYJNA DLA INWESTORÓW

W Dzienniku Ustaw Nr 220 poz. 1300 z dnia 14.10.2011 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wyżej wymieniony akt prawny powołał do życia m.in. Podstrefę Kargowa. Dzięki temu faktowi posiadane przez Miasto Kargowa tereny inwestycyjne w Kargowej ul. Sportowa zostały włączone i stały się nierozerwalnym elementem oferty inwestycyjnej KSSSE. Dla miasta daje to możliwość zintensyfikowania działań marketingowo - promocyjnych zmierzających do zagospo- darowania tych terenów poprzez poszukiwanie inwestorów zainteresowanych Kargową.

Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych od 1997 roku i jest jedną z najszybciej rozwijających się polskich specjalnych stref ekonomicznych, zarówno pod względem finansowym, jak i terytorialnym.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna