Wybór języka
powrót

Kultura

Sulechów posiada wspaniałe tradycje kulturalne. Chlubą miasta jest działający od ponad 20 lat chór mieszany "Cantabile". Chór powstał 1.10.1982 roku przy Sulechowskim Ośrodku Kultury i Sportu. W początkowym okresie działalności całą pracę skupiano na problemach organizacyjnych i muzycznych związanych z emisją, intonacją, dykcją i oddechem śpiewając dużo kanonów i pieśni w łatwych układach 4 - głosowych różnych okresów historycznych. Dzisiaj w dorobku chóru są takie pieśni jak: Gaude Mater Polonia, Breve regnum, Ave verum corpus, Znasz li ten kraj, Kołysanka, Królewna wyborna, Zdrowaś bądź Maryja. Śpiewane są również specjalnie opracowane, niektóre z solistami, współczesne piosenki polskie i zagraniczne oraz pieśni ludowe i kolędy.

Nierozerwalnie związana z miastem jest Sulechowska Orkiestra Dęta, która uświetnia swymi występami wiele miejskich imprez.

Miasto w szczególny sposób związane jest z Fryderykiem Chopinem, którego pobyt upamiętnia wmurowana w ratuszową wieżę tablica. W ubiegłych latach rokrocznie odbywał się w Sulechowie ogólnopolski konkurs młodych pianistów. Imię tego znakomitego kompozytora nosi Sulechowski Dom Kultury, pełniący rolę aktywatora życia kulturalnego gminy oraz ośrodkiem skupiającym wszelką działalność artystyczną. Niektóre sekcje, koła zainteresowań i kluby działające przy SDK: sekcja plastyczna, Salsa Con Timba Club, szkoła słowa - Scena słowa, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Młodzieżowa Rada przy SDK, formacja taneczna "JUMP", teatr śpiewu i tańca, sekcja szachowa.

Do ciekawych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych zaliczyć należy odbywające się na przełomie maja i czerwca "Dni Sulechowa", czy styczniowe finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przy ul. Jana Pawła II funkcjonuje Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów, która wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Biblioteka sprawuje funkcje lokalne mające na celu zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczności miejsko - gminnej, a przede wszystkim gromadzi i udostępnia materiały biblioteczne stosownie do potrzeb ogółu mieszkańców oraz niezbędne do samokształcenia i rozwoju kulturalnego, a także udziela wszystkim zainteresowanym wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze lektury.

W Sulechowie działa Sulechowskie Towarzystwo Historyczne, które m.in. zajmuje się upowszechnianiem wiedzy historycznej o mieście Sulechowie i okolicach, prowadzeniem badań naukowych nad historią miasta i okolic, utrwalaniem i upowszechnianiem źródeł historycznych, szerzeniem poszanowania pamiątek i zabytków znajdujących się na terenie miasta Sulechów i jego okolic czy ochroną pamiątek i zabytków miasta i okolic.

Położenie
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki