Wybór języka
powrót

Zabytki

Atrakcję turystyczną stanowią liczne zabytki znajdujące się na terenie Gminy Sulechów. Należą do nich:

Dawny Zbór Kalwiński przy Alei Wielkopolskiej 

Położony w sąsiedztwie Zamku, wzniesiony w latach 1752-65, prezentuje późnobarokową formę architektoniczną. Gmina kalwińska powstała w Sulechowie w 1683 r. za sprawą polskich szlachciców Stanisława i Mikołaja Latalskich wraz ze szkockim kaznodzieją Andrzejem Malcolmem. Budowę kalwińskiej świątyni rozpoczął pastor Arnold Friedrich Wistinghausen.

Zamek przy Alei Wielkopolskiej 

Obecna bryła Zamku nosi charakter późnoklasycystyczny, z widocznymi na elewacji fragmentami XVIII-wiecznych dekoracji pilastrowych. W jego pokojach w roku 1701, z polecenia króla Prus Fryderyka I, otwarto kaplicę kalwińską nazywaną Kościołem Zamkowym. Niektóre opracowania mówią, że stanął na grodzisku powstałym za Bolesława Chrobrego. Pierwotnie posiadał własny system obronny w postaci muru obronnego i fosy.

Ratusz Miejski 

Posadowiony w centralnym punkcie starej części miasta - swój obecny kształt zawdzięcza licznym zmianom na przestrzeni wieków. Do dnia dzisiejszego zachowały się główne zręby murów oraz sklepień piwnicznych z okresu jego powstania. Zniszczenia spowodowane wielkim pożarem w roku 1633 były okazją do rozbudowy obiektu. Podczas kolejnej przebudowy w II połowie XIX wieku zniesiono dwuspadowy dach, dobudowując w to miejsce poziom trzeciej kondygnacji. Taki kształt obiektu przetrwał do czasów obecnych.

Mury obronne

Zachowane w znacznych fragmentach na granicy średniowiecznej części miasta powstały już ok. 1300 r. Obecny wygląd sulechowskie mury obronne zawdzięczają wielowiekowym przebudową. Zbudowane z kamienia polnego o nieregularnym układzie i z cegły. W XV i XVI w. mury nadbudowano partiami ceglanymi. Z dawnych obwarowań zachowały się spore fragmenty o grubości ok. 1,2 m i wysokości od 2,5 do 5 m. W nadbudowach z cegły znajdują się otwory strzelnicze.

Kościół katolicki przy ul. Żeromskiego

Zaadaptowany z budynku mieszczącego w latach 1780-90 farbiarnię, z dobudowaną w roku 1872 wieżą.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Usytuowany w centrum miasta - jest najstarszą i najokazalszą świątynią w mieście. Obiekt ten łączy w sobie elementy poszczególnych epok, m.in. w XVI wieku w pomieszczeniach nowej wieży urządzono pierwszą w mieście bibliotekę. W XVIII wieku ołtarz główny wzbogacono o obraz "Zdjęcie Chrystusa z Krzyża" pędzla Bernarda Rode, a w 1830 roku wyciągnięto wieżę do wysokości 58 m.

Kościół pw. Św. Stanisława Kostki

Położony jest na południowym krańcu miasta, na terenie dawnego Przedmieścia Zielonogórskiego i cmentarza pietystów. Został oddany do użytku w 1905 roku, a od 1945 roku jest kościołem parafialnym.

Kościółek w Klępsku

Stanowi perłę architektury sakralnej na terenie Gminy Sulechów. Położony w odległości 9 km na wschód od Sulechowa w kierunku Babimostu, zaliczany jest przez historyków sztuki do czołowych zabytków materialnej kultury sakralnej w Europie Środkowej. Obiekt o konstrukcji szachulcowej, z aranżacją przestrzeni zgodną z duchem ortodoksyjnego luteranizmu przełomu XVI i XVII wieku. Największym bogactwem kościoła jest jego urzekająca polichromia. W świątyni znajduje się aż 117 biblijnych malowideł.

 Ciekawe architektonicznie obiekty budowlane znajdują się również w innych podsulechowkich wsiach:

  • Łęgowo – pomnik pamięci I wojny światowej, postawiony w 1922 r.; kościół parafialny z 1930 r.; zespół dworski, który dawniej składał się z pałacu, zabudowy folwarcznej i parku;
  • Buków – kościół filialny z II połowy XIX w.; pałac zbudowany ok. 1870 r.; park podworski o powierzchni 4,14 ha z licznymi pomnikami przyrody; zabudowa folwarczna z końca XIX w;
  • Kruszyna – pałac klasycystyczny z przełomu XVIII i XIX w.; dworek klasycystyczny z 1816 r.;
  • Kalsk – kościół filialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej późnogotycki, zbudowany w połowie XVI w.; kaplica nagrobna z pierwszej połowy XIX w.; pałac rodziny von Sydow z drugiej połowy XIX w., obecnie znajduje się tu Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie; park podworski;
  • Kije – młyn wodny tzw. Wielki Młyn; neogotycki kościół parafialny z drugiej połowy XIX w. ; park podworski;
  • Mozów – kościół filialny z końca XIX w.; oficyna podworska, dawniej wchodziła w kompleks pałacowy (nie zachowany), z przełomu XVIII - XIX w.; park podworski;
  • Cigacice – kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła powstał w 1900 r.; most żelazny z 1925 r.; zabytki architektury obronnej m.in. kopuła zasypanego schronu obserwacyjnego nr 712, schrony bojowe nr 702, 708, 711;
  • Pomorsko – kościół filialny z 1858 r.; pałac z XVIII w.; oficyna obok pałacu, z końca XVIII w.; park podworski.
Położenie
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki