Wybór języka
powrót

PROJEKT "E-GEODEZJA POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO"

Powiat Zielonogórski realizuje projekt „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020. Oś priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1  Rozwój  społeczeństwa  informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

 

 

więcej