Wybór języka
powrót

Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

Adres:
ul. Licealna 10
66 - 100 Sulechów

tel. 68 385 26 19,
68 385 64 00
e-mail:
losulechow@wp.pl
strona www:
http://www.losulechow.pl/

Dyrektor: Beata Leśniak

 

 

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie prowadzi zajęcia w cyklu trzyletnim w oddziałach klasowych i międzyoddziałowych na podbudowie szkoły gimnazjalnej. Celem szkoły jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów poprzez odpowiednią organizację procesu kształcenia oraz działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny. Wszystkie działania podejmowane przez szkołę muszą mieć na celu dobro uczniów i gwarantować członkom społeczności szkolnej uczniom, nauczycielom i rodzicom poszanowanie ich godności, praw oraz światopoglądu. budynku szkoły oraz budynku Sali gimnastycznej zainstalowano wizyjny monitoring wewnętrzny oraz zewnętrzny w stopniu ograniczonym. Podgląd znajduje się w gabinecie dyrektora. W szkole funkcjonuje system doradztwa zawodowego. Szkoła jest jedynym liceum w lubuskim, które kształci dziewczęta, trenujące siatkówkę w ramach projektu Szkolnych Ośrodków Siatkarskich.

W roku 2004 liceum nawiązało partnerską współpracę z The Sixth Form College w Farnborough, (Wielka Brytania). Jest to jedna z najlepszych szkół średnich w Wielkiej Brytanii przygotowująca młodzież do podjęcia kariery zawodowej lub kontynuowania nauki na studiach wyższych. Pracodawcy oraz uniwersytety bardzo chętnie przyjmują absolwentów tej szkoły, ponieważ posiada ona wyśmienitą opinię władz oświatowych. Szkoła prowadzi też Edukacyjny projekt - Zakładamy i prowadzimy firmę. Projekt ten w praktyczny i atrakcyjny sposób uczy prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy zakładają "wirtualne firmy", a następnie przygotowują biznesplan dla swoich firm. W trakcie realizacji projektu uczestnicy m.in.: wybierają profil działalności (handel, usługi, produkcja), dzielą się obowiązkami, przeprowadzają badania rynku, tworzą nowe stanowisko pracy, obliczają koszty prowadzania działalności oraz przeprowadzają analizę SWOT.

Ponadto szkoła realizuję Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze