Wybór języka
powrót

Aktualności

W Sulechowie na ulicy Styczniowej, w pasie drogi powiatowej nr 1201F realizowana jest już kolejna inwestycja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi.

Na zlecenie Powiatu Zielonogórskiego, zlikwidowane zostały progi wyspowe. W to miejsce powstaje wyniesione przejście dla pieszych. Wykonywane jest ono w kolorze żółto-czarnym, aby uzyskać lepszą widoczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.

Na ww. inwestycję udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

więcej

16 lutego 2024 Zarząd Związku Powiatów Lubuskich przyjął Diagnozę kształcenia zawodowego w województwie lubuskim

19.02.2024

Diagnoza szkół zawodowych z terenu Powiatów Województwa Lubuskiego powstała w celu zaplanowania działań zmierzających do dalszego rozwoju placówek i tym samym wzrostu efektywności pracy szkół poprzez analizę aktualnego stanu oraz planowane działań mających na celu poprawę istniejącej sytuacji. Dokument jest niezbędny aby ubiegać się o sfinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Zarząd zatwierdził jednocześnie projekt wniosku o dofinansowanie.

Informujemy, że Powiat Zielonogórski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, jest Spółdzielnia Socjalna „NASZE ZAODRZE” z siedzibą  66-100 Nietkowice 97A, wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert.

więcej
Archiwum aktualności