Wybór języka
powrót

Aktualności

bezpieczne wakacje

25.07.2023

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Dz. U.  z 2023 r. poz. 571.), zwanej dalej „ustawą” Zarząd Powiatu Zielonogórskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechnia kultury fizycznej na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2023 r.

więcej
Archiwum aktualności