Wybór języka
powrót

Aktualności

Wybory 2023

20.10.2023

Na podstawie :

Uchwały Nr XLII 341/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

więcej

Życzenia

13.10.2023

Komunikat w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury na temat wydawania kart kwalifikacji kierowców

06.10.2023

Zaproszenie na Dzień Edukacji Narodowej

04.10.2023
Archiwum aktualności