Wybór języka
powrót

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W dniu 20 czerwca br. odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego ZespołuZarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.Omówiono działania kryzysowe i interwencyjne w roku 2022. m.in.:zwalczanie ASF, HPAI na terenie powiatu, przyjęcia - relokacji uchodźców z Ukrainy oraz udzielonej pomocy. Poruszono temat katastrofy ekologicznej na rzece Odrze, zabezpieczeniemieszkańców w preparaty jodowe.Przedstawiono informację w zakresie remontu i doposażenia magazynu ZKiOC. Poruszono także zagadnienia związane z suszą i suszą hydrologicznąPonadto Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadził prezentację o zwalczania ASF, HPAI oraz zagrożeniu wścieklizną na terenie PowiatuW spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb i inspekcji, wójtowie, burmistrzowie oraz pracownicy prowadzący sprawy zarządzania kryzysowego.