Wybór języka
powrót

Kultura

W Gminie Czerwieńsk istnieją dwie samorządowe instytucje kultury:

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku (MGOK)
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku (MGOK)

Terenem działalności Ośrodka Kultury jest gmina Czerwieńsk. MGOK prowadzi również działalność w Wiejskich Domach Kultury: w Nietkowie, w Nietkowicach, w Laskach, w Leśniowie Wielkim, oraz świetlicach wiejskich w: Wysokim, Sudole, Leśniowie Małym, Bródkach, Sycowicach, Będowie, Płotach, Sycowicach.

Koncepcja rozwoju Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, poszerzanie zakresu działalności i strategia rozwoju to bardzo ważne aspekty prowadzące do coraz nowszych i lepszych przedsięwzięć. Instytucja kulturalna, jaką jest Ośrodek Kultury w Czerwieńsku, ze swoimi placówkami na terenach wiejskich, jest w trakcie przekształceń, mających na celu rozbudowę i modernizacje obiektów, a także tworzenia nowych rozwiązań i ulepszeń.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku prowadzi i realizuje wiele zadań. Jest inicjatorem wielu imprez artystycznych i kulturalnych o różnym charakterze i zasięgu. Do podstawowych zadań MGOK-u należy w szczególności:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy Czerwieńsk;
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i opracowanie dokumentacji wydarzeń kulturalnych i dziejów gminy Czerwieńsk;
  • popularyzacja i promocja grup twórczych i zespołów zainteresowań oraz zapewnienie im możliwości prezentacji swoich umiejętności poprzez występy, wystawy itp.
  • organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie gminy Czerwieńsk;
  • ścisła współpraca z innymi placówkami upowszechniania kultury, oświaty, stowarzyszeniami i związkami twórczymi mająca na celu rozwój kulturalnych potrzeb społeczeństwa.

www.mgok.czerwiensk.pl

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna