Wybór języka
powrót

XLVI sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XLVI sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr  XLV.2022.   
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Sprawozdanie Starosty Zielonogórskiego dla Rady Powiatu Zielonogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       przyjęcia Strategii rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030, (druk 303);

2)       nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego Joanna Maciąg, (druk 304);

3)       zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Czerwieńsk naruszającej granice Powiatu Zielonogórskiego, (druk 305);

4)     wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 306);

5)     zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 307);

 1. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 2. Zamknięcie XLVI Sesji Rady Powiatu.