Wybór języka
powrót

Gospodarka

Gospodarka gminy Trzebiechów to przede wszystkim I sektor gospodarki narodowej, czyli rolnictwo i leśnictwo. Przeważają małe gospodarstwa rolne o areale do 10 ha, zajmujące się głównie uprawą ziemi oraz hodowlą. Współpracują one na terenie gminy z licznymi podmiotami gospodarczymi. Dzięki dużej powierzchni użytków rolnych oraz lasów gospodarka gminy związana jest głównie z rolnictwem i leśnictwem.

Wśród zakładów produkcyjnych dominują firmy związane z produkcją i przetwórstwem rolno–spożywczym oraz usługowe związane z budownictwem czy handlem. Do wiodących firm należy zaliczyć "BOMADEK" Spółka z o.o. zajmujacą sią przetwórstwem mięsa z indyków.  

Gmina Trzebiechów zlokalizowana jest w pobliżu drogi ekspresowej S-3, portu lotniczego w Babimoście, linii kolejowej Zielona Góra – Poznań z bocznicą w Sulechowie. Teren gminy przecina droga wojewódzka nr 278. Infrastruktura sieci elektroenergetycznych jest dobrze rozwinięta.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna