Wybór języka
powrót

Informacja o wyłączeniu aplikacji internetowych i.Kerg oraz i.Projektant na obszar Dzielnicy Nowe Miasto w mieście Zielona Góra

Szanowni Mieszkańcy, Wykonawcy prac geodezyjnych, Rzeczoznawcy majątkowi, Komornicy, Projektanci

Dnia 23 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00 Starosta Zielonogórski wyłączy aplikacje internetowe i.Kerg oraz i.Projektant na obszar Dzielnicy Nowe Miasto w mieście Zielona Góra. Do tego czasu istnieje możliwość realizacji płatności przez te aplikacje.

Starosta Zielonogórski prosi o uiszczenia opłat wynikających z wystawionych przez Starostę Zielonogórskiego DOO (Dokumentów Obliczenia Opłaty) do dnia 31 grudnia 2022 r. Po tej dacie DOO wystawione przez Starostę Zielonogórskiego zostaną anulowane a wnioski przekazana do Urzędu Miasta w Zielonej Górze. Odbiór zrealizowanych wniosków nastąpi w Urzędzie Miasta Zielona Góra po uprzednim wystawieniu DOO przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.