Wybór języka
powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

Adres:
ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów

tel. 797 606 252,
      797 606 253

e-mail:
spzoz@spzozsulechow.med.pl
strona www: 
www.spzozsulechow.med.pl

Dyrektor: Wiesław Wojciech Świtała

 

 

Szpital swoim bezpośrednim działaniem obejmuje mieszkańców Babimostu, Kargowej, Sulechowa, Bojadeł, Trzebiechowa i części Czerwieńska. Ponadto swoim działaniem obejmuje pozostałe gminy Powiatu Zielonogórskiego, tj. gminę Zielona Góra, Nowogród Bobrzański oraz Świdnicę i Zabór.

W Zakładzie działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Zakład oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu. Leczenie stacjonarne odbywa się na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym, Oddziale Neonatologicznym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Bloku Operacyjno Zabiegowym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Wewnętrznym i Oddziale Rehabilitacji. Przy szpitalu działa Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna i Poradnia Gastroeterologiczna oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakład Fizjoterapii.

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie
Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla Dzieci w Wojnowie
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze