Wybór języka
powrót

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Adres:
ul. Piaskowa 53
66-100 Sulechów

tel. 68 385 26 86,
e-mail:
sekretariat@cksulechow.pl
strona www:
http://www.cksulechow.pl/

Polub nas na:https://www.facebook.com/cksul/?fref=ts

Dyrektor: Jerzy Rozynek

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego utworzono 1 września 2016 r. Centrum przejęło mienie oraz należności i zobowiązania pozostające po rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie kształci na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia, Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. CKZiU posiada nowoczesne pracownie i laboratoria. Klasy informatyczne zaopatrzono w komputery. Pracownie elektryczne i energoelektryczne wyposażono w nowoczesną aparaturę pomiarową, silniki, prądnice, przekształtniki tyrystorowe oraz zestawy ćwiczeniowe. Szkoła posiada nowoczesne pracownie do nauki języków obcych oraz 2 biblioteki, a także stołówkę. W 2006 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowych boisk szkolnych.

W 2010 roku Powiat Zielonogórski zakończył projekt „Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie”. Dzięki projektowi poprawiono infrastrukturę edukacyjną placówki, która zapewnia wzrost jakości nauczania i stworzy możliwości elastycznego reagowania na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Przebudowano dotychczasowe warsztaty i utworzono pięć nowoczesnych sal dydaktycznych, umożliwiających kształcenie uczniów w zawodach, na które występuje zapotrzebowanie w gospodarce regionalnej. Dzięki inwestycji w modernizację budynku i wyposażenie szkoły, absolwenci będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy w zawodach wymagających kwalifikacji w zakresie sterowania numerycznego czy budowy i eksploatacji infrastruktury komputerowej. W nowym obiekcie, który został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdują się również aula, połączona z salą konsumpcyjną, pomieszczenie warsztatowe, dwa laboratoria logistyczne, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie oraz szatnia i archiwum. Uczniowie osiągają sukcesy w wielu dziedzinach nauki. Reprezentując szkołę, zajmują czołowe lokaty na szczeblu centralnym, okręgowym, wojewódzkim i regionalnym.

W Centrum działają koła zainteresowań, takie jak: teatralne, matematyczne, księgowych, przedsiębiorczości, ekologiczne, edukacji europejskiej, historyczne, filmowe, fizyczne. Młodzież może korzystać, na co dzień z pomocy pedagogów szkolnych, psychologa, doradcy zawodowego i pielęgniarki. W placówce szczególny nacisk kładzie się na: współpracę międzynarodową, pracę ze zdolnym uczniem, profilaktykę szkolną oraz podnoszenie jakości kształcenia. Na terenie CKZiU organizowane są cyklicznie "Dni Otwarte", festyny rodzinne, bale charytatywne i przedstawienia teatralne. Od 2006 roku ukazuje się "School Time`s" redagowany przez młodzież. Od 2007 roku działa Klub Honorowego Dawcy Krwi.

W sierpniu 2016 roku oddano do użytku "Lubuską siłownię pod chmurką", która znajduje się przy CKZiU w Sulechowie. Do dyspozycji użytkowników jest siedem urządzeń o podwójnej funkcji tj.: wycisk ręczny, wioślarz, twister, orbitrek, wahadło i biegacz.

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze