Wybór języka
powrót

Gospodarka

Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy z rozwiniętym sektorem usług. Najważniejsze branże gospodarki to: usługi, handel, budownictwo (budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i sanitarno-ekologiczne), produkcja wełny do izolacji termicznej, budowa maszyn (urządzenia grzewcze, zbiorniki i urządzenia do uzdatniania wody i ścieków, sprzęt rehabilitacyjny), produkcja mebli, tekstyliów, produkcja kształtek z wełny mineralnej dla przemysłu samochodowego oraz przetwórstwo spożywcze. W strukturze gospodarki dominują małe przedsiębiorstwa.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 roku w Gminie Sulechów zarejestrowanych było 2 494 podmiotów gospodarczych. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost liczby firm o 101 (tj. o ok. 4,2%).

Spośród podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 2010 roku, aż 2 377 (ponad 95%) działa w sektorze prywatnym, zaledwie 117 – w sektorze publicznym.
Poniższa tabela przedstawia największe podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy.

Największe przedsiębiorstwa i firmy w Gminie Sulechów

Rockwool Polska Sp. z o.o.
Branża: Produkcja i sprzedaż materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej.
Zatrudnienie: 500 - 600

DBW Polska Sp. z o.o.
Branża: Przetwarzanie wełny mineralnej, włókna odpornego na działanie wysokich temperatur, odpornego termicznie i akustycznie. Produkcja elementów wykorzystywanych przede wszystkim w branży motoryzacyjnej m.in.: do układów wydechowych.
Producent izolacji termicznych wykonanych z włókna szklanego, wykorzystywanych do produkcji sprzętu AGD.
Zatrudnienie: 50 - 100

P. W Roltex Sp. z o.o
Branża: Obróbka blach i rur oraz technika magazynowa.
Zatrudnienie: 50 - 70

Amanda Sp. z o.o.
Branża: Produkcja nici.
Zatrudnienie: 40 - 50

PPH SULMA Sp. z o.o.
Branża: Produkcja makaronów i kasz.
Zatrudnienie: 40 - 50

PPHU KAMEX
Branża: Produkcja olejów spożywczych i mączek.
Zatrudnienie: 40 - 50

„Peberol” Sp. z o.o.
Branża: Przedsiębiorstwo budowlane.
Zatrudnienie: 40 - 50

Prodwodrol Sulechów S.A
Branża: Mieszacze wodno-powietrzne, pionowe i poziome hydrofory, filtry, a także zbiorniki hydroforowe, zbiorniki wyrównawcze i sprężonego powietrza. Firma oferuje także zbiorniki ze stali na gaz, paliwo, olej, wodę, materiały sypkie.
Zatrudnienie: 40 - 50

FRANZ-POL Sp. z o.o.
Branża: Produkcja mebli
Zatrudnienie: 20

Zakład Produkcji Metalowej "DECMET"
Branża: Sprzęt do ćwiczeń siłowo-rehabilitacyjnych - Wyposażenie szatni - ławki, wieszaki. Wyposażenie sal gimnastycznych. Konstrukcje stalowe. Naprawy i remonty maszyn w zakresie obróbki skrawaniem.
Zatrudnienie: 20

Jednym z głównych kierunków działań Gminy Sulechów w sferze gospodarki jest rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Gmina wykonuje działania mające na celu promocję lokalnych przedsiębiorstw, jak i działania o charakterze finansowym, np. utrzymanie systemu zwolnień od podatków i opłat lokalnych, prace nad rozszerzeniem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju Gminy są inwestycje zewnętrzne, które z upływem lat powinny przyczynić się do istotnego wzrostu liczby dobrych jakościowo i trwałych miejsc pracy. Gmina Sulechów aktywnie zachęca kolejnych przedsiębiorców do inwestowania na swoim terenie.

Położenie
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki