Wybór języka
powrót

Współpraca zagraniczna

Gmina Babimost jest członkiem Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr, który zrzesza 51 gmin z obu stron polsko-niemieckiej granicy. Przynależność do tej organizacji wpływa korzystnie na rozwijanie kontaktów międzynarodowych, głównie z partnerami niemieckimi, oraz ułatwia absorpcję i korzystanie z funduszy unijnych.
Już w 1995 roku nawiązane zostały kontakty z niemiecką gminą Neuruppin, leżącą w Brandenburgii, ok.80 km na północny - zachód od Berlina. Jest to malownicze, ponad 32 tysięczne miasto, położone nad uroczym jeziorem Ruppiner. Uwieńczeniem pięcioletnich kontaktów było podpisanie 23 września 2000 roku w Babimoście porozumienia o partnerstwie i współpracy. Dokument podpisali ówczesny Burmistrz Neuruppin Otto Theel i burmistrz Babimostu  Bernard Radny.

Od tego czasu nastąpiły wzmożone kontakty, głównie na płaszczyźnie kulturalno- sportowej. W dniu 01.10.2005 r. w Neuruppin doszło do podpisania pogłębionej umowy partnerskiej pomiędzy Gminami. Podpisana w 2000 roku pierwsza umowa obejmowała  jedynie współpracę w zakresie młodzieży, sportu i kultury. Kolejna rozszerzyła ją o dziedziny związane z gospodarką, oświatą, organizacją i zarządzaniem gminą, kościołami i wspólnotami religijnymi. Zawarcie tego porozumienia miało bardzo doniosły i uroczysty charakter. Ze strony niemieckiej podpisał je Burmistrz Neuruppin Jens-Peter Golde, a ze strony polskiej Burmistrz Babimostu Bernard Radny.

Przez lata współpracy zrealizowano wiele Polsko-Niemieckich projektów, które zostały dofinansowane przez Unię Europejską. Goście z Niemiec biorą udział w zawodach  sportowo- rekreacyjnych, imprezach kulturalnych, spotkaniach organizacji społecznych, konferencjach i seminariach. Do Neuruppin wyjeżdżają Koła Gospodyń Wiejskich, seniorzy, młodzież, członkowie stowarzyszeń oraz delegacje oficjalne i biorą udział w różnorodnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych.

Drugą niemiecką miejscowością, z którą nawiązana została współpraca transgraniczna jest Döbern, który leży na obszarze Brandenburgii, w powiecie Spree-Neiße, ok. 20 km na północ od Weißwasser/Oberlausitz. Podobnie jak Babimost należy do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. W sobotę 7 listopada 2009 roku w Döbern podpisano porozumienia o współpracy partnerskiej. Bernard Radny Burmistrz Babimostu oraz Günter Quander-Dyrektor Urzędu Gminy Döbern w podpisanym dokumencie zadeklarowali współpracę m.in. w zakresie kultury, oświaty, sportu, wymiany administracyjnej oraz gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i turystyki.

W związku z tym to porozumienie zdecydowanie ułatwiło  pozyskiwanie funduszy europejskich  z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska (Województwo Lubuskie)– Brandenburgia 2007– 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wszystkim podmiotom czyli organizacjom społecznym, placówkom oświatowym, kulturalnym sportowym itp. z obu miast i gmin. Pierwsze kontakty naszych miast sięgają marca 2007r. Od tamtego czasu zarówno władze jak i mieszkańcy spotkali się wielokrotnie. Godnymi podkreślenia są wspólne spotkania sportowców i strażaków.
Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” wspiera współpracę partnerską i pośredniczy we współfinansowaniu „małych” projektów. Z tego współfinansowania korzystają Babimost, Neuruppin i Döbern. Dzięki temu zrealizowano kilkadziesiąt wspólnych projektów, które zostały dofinansowane przez Unię Europejską. Brali w nich udział członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, dzieci i młodzież, sportowcy, kapele koźlarskie, seniorzy, członkowie różnych organizacji społecznych i wielu innych mieszkańców naszej gminy. Za dotychczasowe osiągnięcia na polu współpracy partnerskiej, oraz za wspólną realizację wielu projektów Burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz Burmistrz Neuruppin Jens Peter Golde zostali uhonorowani przez Prezesa Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” Czesława Fiedorowicza okolicznościowymi statuetkami. Uroczystość odbyła się 3 czerwca 2009 roku w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, podczas konferencji inaugurującej uruchomienie Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych.

W 2010 roku nawiązana została współpraca z niemiecką miejscowością Bad Muskau. Jest to miasto uzdrowiskowe w Niemczech, położone w kraju związkowym Saksonia nad Nysą Łużycką, w okręgu administracyjnym Drezno, w powiecie Görlitz. Jest siedzibą wspólnoty administracyjnej Mużaków. W XIX i XX wieku należał do pruskiego kraju związkowego Śląsk. Ludność miasta wynosi 3802 mieszkańców. Na terenie miasta znajduje się Park Mużakowski, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dzięki nawiązanej współpracy realizowany jest wspólny projekt pt. „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim”, z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Na terenie Gminy Babimost w ramach tego projektu budowane są ścieżki rowerowe o łącznej długości 7,7 km.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna