Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o wyborze partnera zagranicznego Powiatu Zielonogórskiego

Powiat Zielonogórski informuje, że dokonał wyboru partnera zagranicznego do realizacji projektu pn.

„Transfer wiedzy pomiędzy granicami
i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym  na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH ”.

Projekt dotyczy współpracy, o której mowa w art. 10 rozporządzenia EFS, więc Powiat miał prawo dokonać wyboru partnera zagranicznego z pominięciem trybu z art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.