Wybór języka
powrót

Komunikaty

Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła

10.09.2018

Powiat Zielonogórski realizuje obecnie projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem
poscaleniowym wsi Bojadła". Na realizację tego zadania Powiat pozyskał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie
gruntów).
Realizacja projektu ma na celu poprawę rozłogu gospodarstw rolnych poprzez wykonanie
scalenia gruntów oraz poprawę warunków pracy i życia rolników w wyniku wykonania
nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego.
Celem szczegółowym dla poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw
oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu
uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.
Wartość projektu wynosi 4 702 246,98 zł, w tym dofinansowanie UE ze środków EFRROW w
wysokości 2 992 039,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278

14.08.2018

W związku z przebudową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 278 leżącej  na terenie naszego powiatu na odcinku Sulechów – Konotop  planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu na czas robót zatwierdzonym  i wydanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Remont i utrudnienia z tym związane rozpoczną się już  21 sierpnia 2018 r. Natomiast termin zakończenia robót zaplanowany jest na  24 lutego 2020 r.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie - mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. W związku z tym najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

więcej

W dniu 27 listopada 2017 roku Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy  operacyjne na wdrażanie nowych produktów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

więcej

Od 01.01.2018r. firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. rozpoczęła na terenie województwa lubuskiego realizację projektu  „Droga do zatrudnienia!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubuskiego.

więcej