Wybór języka
powrót

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 5,
65-057 Zielona Góra

e-mail: sekretariat@powiat-zielonogorski.pl
 
Urząd jest czynny:
w poniedziałek od godz. 7.30 do 16.00,
od wtorku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30,
w piątek od godz. 7.30 do 15.00.
 
Biuro Obsługi Klienta
tel. 68 452 7572, 68 452 7591;
 
Sekretariat Starosty
tel. 68 452 7575;
 
Sekretariat Wicestarosty
tel. 68 452 7520.

Delegatura Starostwa w Sulechowie
ul. Plac Ratuszowy 8,
66-100 Sulechów

 

Numery rachunków bankowych Powiatu, na które można dokonywać wpłat:

Dochody – Urząd   77 1600 1462 1848 5780 8000 0040

1)    opłaty skarbowe,

2)    opłaty ewidencyjne,

3)    opłaty komunikacyjne dotyczące:

a)    rejestracji pojazdu,

b)    wydawania praw jazdy,

c)    wydawania zaświadczeń, licencji, zezwoleń na transport drogowy,

4)    opłaty za udostępnienie informacji publicznej,

5)    opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu,

6)    opłaty z tytułu wydania karty wędkarskiej.

 

Dochody Skarbu Państwa 07 1600 1462 1848 5780 8000 0039

Opłaty dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu:

1)    wieczystego użytkowania gruntu,

2)    przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,

3)    czynszów dzierżawnych,

4)    trwałego zarządu,

5)    sprzedaży nieruchomości

6)    bezumownego korzystania z nieruchomości,

7)    odszkodowania za surowiec wtórny

 

PODGiK  75 1600 1156 1848 5218 5000 0002 

Opłaty geodezyjne związane z:

1)    zakupem map,

2)    zakupem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,

3)    zakupem wypisów z rejestru cen i wartości nieruchomości,

4)    udostępnianiem i uwierzytelnianiem innych materiałów zasobu,

5)    obsługą zgłoszeń w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych,

6)    uzgodnieniem przebiegu sieci uzbrojenia terenu(GESUT)

Posiadacz rachunku:
Powiat Zielonogórski
ul. Podgórna 5,
65-057 Zielona Góra
NIP: 973-05-88-217
Regon: 970770149