Wybór języka
powrót

legitymacje społecznych opiekunów zabytków wręczone

W dniu dzisiejszym Starosta Powiatu Zielonogórskiego Krzysztof Romankiewicz wraz z Powiatową Konserwator Zabytków Barbarą Czechowską wręczyli legitymację społecznych opiekunów zabytków. Dokument otrzymali:Pani Elżbieta Cipora oraz Pan Rafał Marcinkiewicz.Pani Elżbieta jest mieszkanką Trzebiechowa, w kręgu jej zainteresowań leżą cenne zabytki tej miejscowości, takie jak dawne sanatorium w Trzebiechowie z secesyjnym wyposażeniem wnętrza autorstwa światowej sławy architekta Henrego van de Velde (obecnie siedziba DPS) czy pałacem rodziny von Reuss, przebudowanym na przełomie XIX i XX w. w nurcie rezydencjonalnej architektury francuskiej (obecnie zespół edukacyjny). Działalność społeczna Pani Elżbiety koncentruje się na angażowaniu społeczności lokalnej w wydarzenia artystyczne związane z Trzebiechowem oraz odkrywaniem losów powojennych mieszkańców tej miejscowości.Pan Rafał jest pasjonatem fortyfikacji, m.in. obiektów zlokalizowanych wzdłuż rzeki na Pozycji Środkowej Odry. Schrony bojowe są elementem fortyfikacji z okresu międzywojennego, stanowią element stałej niemieckiej szkoły fortyfikacyjnej. Pan Rafał przyczynił się do reaktywacji Skansenu w Cigacicach - Leśnej Górze jest także działaczem Stowarzyszenia Historyczno - Turystycznego Bastion.Starosta ustanowił społecznych opiekunów zabytków na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.Zarówno Pani Elżbiecie jak i Panu Rafałowi serdecznie gratulujemy zaangażowania i trzymamy kciuki za dalszą pracę na rzecz zabytków.