Wybór języka
powrót

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

Adres:
ul. Łączna 1
66-100 Sulechów

tel. 68 385 22 04
e-mail:
osw_sulechow@poczta.fm 
strona www: 
www.soswsulechow.edupage.org

Dyrektor: Dagmara Zientek

 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie zajmuje się nauczaniem dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Nauczanie odbywa się na poziomie szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego, zasadniczej szkoły zawodowej (specjalność: kucharz małej gastronomii) oraz szkoły przysposabiającej do pracy (specjalność: pracownik gospodarstwa domowego i ogrodnik). W ośrodku utworzone zostało również Przedszkole Specjalne dla Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek dysponuje internatem w Sulechowie.  Do ośrodka przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W Ośrodku jest pracownia komputerowa, biblioteka, gabinet medyczny. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z pomocy logopedy, uczestniczyć w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego – OSW UKS Sulechów, sekcji Olimpiad Specjalnych, a także szkolnego koła PCK. Wychowankowie spoza miasta mieszkają w internacie. Ośrodek współpracuje z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Klenicy, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tczewie oraz Bauhausschule w Cottbus w Republice Federalnej Niemiec.

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
II Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku (dla dorosłych)
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie i filia w Zielonej Górze
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie