Wybór języka
powrót

Aktualności

Powiat Zielonogórski informuje, że dokonał wyboru partnera zagranicznego do realizacji projektu pn.

„Transfer wiedzy pomiędzy granicami
i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym  na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH ”.

więcej

Okoliczności Wydarzeń Zielonogórskich sprzed 60-lat.

Wydarzenia miały miejsce pod Domem Katolickim, który mieścił się w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10. Znajdowały się tu także lokalna redakcja „Słowa Powszechnego”, oddział Caritasu oraz PCK. W pomieszczeniach Domu Katolickiego odbywały się także lekcje religii. Komunistyczne władze uznały za niedopuszczalne prowadzenie lekcji religii i zdecydowano o przejęciu budynku na wyłączne potrzeby grającej tam orkiestry.

więcej

27.05.2020 r. Dzień Samorządowca

27.05.2020

Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 25.05.2020 r.

26.05.2020

26.05.2020 r. Dzień Matki

25.05.2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XIX nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

więcej

Dziś w godzinach 9:00-14:00 można oddać krew w ramach akcji pn. "W epidemii oddaj krew i poczuj się jak lew" organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Wicestarosta Zielonogórski Tadeusz Pająk odwiedził już krwiobus i przekazał cenny dar.

Kto jeszcze nie był, a może oddać krew zapraszamy pod Urząd Marszałkowski do czerwonego autobusu!

więcej

Powiat Zielonogórski wziął udział w projekcie grantowym pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

więcej
Archiwum aktualności