Wybór języka
powrót

Aktualności

Jak co roku Jury, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Do Rankingu Powiatów o wielkości od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców na rok 2016 zgłosiło się 97 samorządów powiatowych. I w tej właśnie kategorii Powiat Zielonogórski uplasował się na 11 miejscu! Co więcej, nasz powiat jest jedynym w województwie lubuskim, który znalazł się w gronie laureatów rankingu!

 

więcej

W poniedziałek, 16 stycznia br., tuż po godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne.

 

 

 

więcej

We wtorek, 10 stycznia br., w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski i Wicestarosta Waldemar Kotlarski wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Powiatu Oder-Spree, w trakcie którego opracowywano koncepcję projektu służącego poprawie bazy dydaktycznej CKZiU w Sulechowie i Europaschule Oberstufenzentrum Oder-Spree w Fürstenwalde. 

 

 

 

więcej

28 grudnia br., w sali wiejskiej w Zaborze, podczas XXIII sesji Rady Gminy Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Wicestarosta Waldemar Kotlarski i Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Jadwiga Oziemkowska nagrodził wolontariuszy za ich zaangażowanie w pomoc innym i promocję wolontariatu w powiecie zielonogórskim w 2016 roku.

 

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.z  2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

 

 

 

więcej