Wybór języka
powrót

Aktualności

Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 20. sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibę Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

więcej

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278

14.08.2018

W związku z przebudową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 278 leżącej  na terenie naszego powiatu na odcinku Sulechów – Konotop  planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu na czas robót zatwierdzonym  i wydanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Remont i utrudnienia z tym związane rozpoczną się już  21 sierpnia 2018 r. Natomiast termin zakończenia robót zaplanowany jest na  24 lutego 2020 r.

Umowa dotyczy dofinansowania ze środków PFRON trzech projektów w  ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”. Zawarta została między Państwowym  Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Zielonogórskim, który reprezentowali Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Wicestarosta Zielonogórski Waldemar Kotlarski i Skarbnik Edyta Dwojak.

więcej

Urząd Miejski w Babimoście wraz z Powiatem Zielonogórskim, Lubuską Izba Rolniczą w Zielonej Górze oraz Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze organizuje konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w ramach XX LUBUSKIEGO ŚWIĘTA PLONÓW, które odbędzie się 09 września 2018 r., w Babimoście.

więcej

Święto Policji

24.07.2018

Najszczersze wyrazy współczucia

19.07.2018
Archiwum aktualności