Wybór języka
powrót

Rozbudowa Drogi Powiatowej

Rozbudowa Drogi Powiatowej
W dniu 06.07.2023r. w Zielonej Górze została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, a EUROVIA POLSKA S.A. na rozbudowę drogi powiatowej nr 1144F (od km lok. 0+686,10 do km 1+918,90) realizowana w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów – etap II (od km lok. 0+686,10 do km 1+918,90). Całkowita wartość zamówienia wynosi: 4 296 614,25 zł. Brutto, finansowy udział Gminy Świdnica w tej inwestycji wynosi 615 000 zł.