Wybór języka
powrót

Turystyka

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Pierwszą cechą, która pod względem wartości przyrodniczych wyróżnia wieś i gminę Trzebiechów od pozostałych gmin jest niezwykłe wprost bogactwo i obfitość starych okazałych dębów. Wiele z nich rośnie na terenie parku pałacowego, gdzie najokazalszy dąb mierzy w obwodzie ponad 6 m a jego wiek wynosi przeszło 300 lat. Przepięknie prezentuje się też rząd kilkunastu wiekowych dębów rosnących na przeciw parku po drugiej stronie szosy Trzebiechów – Ostrzyce. Najgrubsze okazy osiągają tu ponad 6 m obwodu pnia. Na uwagę zasługuje aleja okazałych dębów wzdłuż drogi leśnej wiodącej do leśniczówki leśnictwa Radowice oraz wzdłuż polnej drogi z parku w kierunku Swarzynic. Wiele pojedynczych potężnych dębów rośnie też w lasach w Dolinie Odry w pobliżu Ledna, największy z nich posiada 6,5 m obwodu pnia.

PARK PAŁACOWY W TRZEBIECHOWIE

Na szczegółowe omówienie zasługuje drzewostan parku pałacowego w Trzebiechowie. Występuje tutaj wiele rzadkich gatunków drzew, z których ciekawsze to: cyprysik nutkajski, cyprysik japoński, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, klon tatarski, kasztan jadalny, reliktowy miłorząb japoński a także wiele okazałych platanów, grabów, lip, klonów, jaworów, czerwonej odmiany buków i cisów. We wschodniej części parku rosną obok siebie okazały świerk i daglezja.

REZERWAT PRZYRODY "RADOWICE"

W rozległych lasach na północ od Podlegórza położony jest rezerwat przyrody „Radowice”. Jego główne walory to przepiękna rzeźba terenu – głębokie wąwozy porośnięte starą buczyną, na dnie których płyną strumienie wypływające z licznych śródleśnych źródlisk. Z rzadszych gatunków ptaków gnieżdżą się tutaj puszczyk, gołąb siniak, dzięcioł zielony, muchołówka mała, brodziec samotny. Na pobliskiej śródleśnej łące można często spotkać żerujące żurawie, a także przylatujące tu czarne bociany. W tym rezerwacie wśród ssaków występują tu pospolicie kuny, wiewiórki, lisy, sarny, jelenie i dziki. Z rzadszych zwierząt pojawiają się czasem łoś i daniel, a w pobliskiej Obrzycy obserwuje się bobra i wydrę. Na tym terenie znaleziono chronioną roślinę z rodzaju kruszczyk, oraz kilka gatunków grzybów chronionych to jest: szmaciaka gałęzistego, sromotnika bezwstydnego, mądziaka psiego. Największą jednak osobliwością tego miejsca jest siedlisko żółwia błotnego, należącego już do ginącego gatunku.

WZGÓRZA PODLEGÓRZA

Od Podlegórza do Cigacic wzdłuż rzeki Obrzycy ciągną się malownicze wzgórza. Zbocza o wystawie południowej stwarzają dogodne warunki do rozwoju roślinności należącej do zbiorowisk tzw. ciepłolubnych muraw. Zbiorowiska takie są dziś już bardzo rzadkie. Najciekawszy fragment zbocza to odcinek między Podlegórzem a Radowicami - niegdyś tereny przepięknych winnic. Stwierdzono tu występowanie bardzo rzadkiego szafirka miękkolistnego, zaliczanego do roślin chronionych oraz czyśćca prostego, a także wiele innych charakterystycznych roślin dla tego obszaru których występowania nie stwierdzono gdzie indziej, choćby łany szałwii i wyki ptasiej, rutewkę żółtą i pogiętą, krzyżownicę czubatą, przetacznik kłosowy i piaskowy, dziewannę rdzawą, rozchodnik ościsty i inne. Teren ten nie został jeszcze dokładnie zbadany i być może jeszcze wiele rzadkich i interesujących roślin czeka jeszcze na odkrycie. Ciekawym przyrodniczo obszarem jest również międzywale i łąki położone na południe od rzeki Obrzycy na jej przyujściowym odcinku od ujścia do szosy Sulechów – Głuchów. Tutaj corocznie, szczególnie wiosną zatrzymują się na odpoczynek stada wędrownych ptaków wodnych i błotnych, z których spora grupa należy już do rzadko spotykanych. Należą do nich krzyżówki, rożeńce, cyranki, cyraneczki, świstuny, głowienki, płaskonosy, czajki, brodźce leśne i samotne, mewy śmieszki i mewy pospolite, łabędzie nieme. Sporadyczne zlatują tu bataliony, a także tracze długodziobe.

RZEKA ODRA /STARA ODRA/

Na Odrze, która przepływa przez teren gminy spotykamy wiele gatunków ptaków zimujących, do których należą kaczki krzyżówki, łabędzie nieme i krzykliwe, gągoł, perkozek, tracz nurogęś a nawet orzeł bielik. W bogatych lasach łęgowych w dolinie Odry gnieżdżą się myszołowy, gołębiarze, puszczyki, kanie rude i pustułki. Nie wszędzie już możemy natrafić dziś na takie bogactwo ptaków drapieżnych. Na podmokłych łąkach i polach lęgną się czajki, bekasy, kszyki, kuropatwy, bażanty oraz rzadkie już błotniaki stawowe5. Przedstawiony wyżej opis dowodzi niezbicie że Gmina Trzebiechów ma czym zachwycić ludzi wrażliwych na piękno przyrody i krajobrazu, szukających wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Ten walor jest zdecydowanie jedną z największych atrakcji turystycznych gminy Trzebiechów.

POLSKO – NIEMIECKIE CENTRUM SPOTKAŃ W PODLEGÓRZU

Dzięki przebudowie istniejących obiektów oraz budowie nowych uzyskaliśmy ośrodek, który pozwoli nam na rozwinięcie współpracy z mieszkańcami gminy Schenkendöbern nie tylko na płaszczyźnie sportowej, ale także kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. Pozyskaliśmy miejsce, gdzie będą organizowane zawody sportowe, zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, spotkania twórców ludowych, spotkania chórów i muzyków organowych.

GASTRONOMIA

KARCZMA „POD KOZIOROŻCAMI”

Głowna część jest zbudowana z bali drewnianych, kryta strzechą, z wyposażeniem z tego samego materiału. Specjalizuje się w daniach z jeleniny fermowej. W 2013 udostępniono 24 miejsca noclegowe w obiekcie wykonanym podobnie ja karczma podzielonym na sześć piętrowych segmentów.
Karczma "Pod Koziorożcami" oferuje 200 miejsc, jej specjalność to dania z dziczyzny.

Dane kontaktowe:

Ul. 3 Maja 27,
66-132 Trzebiechów
Tel. 605 031 306
biuro@podkoziorozcami.pl
http://www.podkoziorozcami.pl

Imprezy okolicznościowe – posiłki „U Kazika”

Małgorzata Waszkowiak
Ul. Sportowa
Tel.kom: 695 409 827
66 – 132 Trzebiechów

SZLAKI TURYSTYCZNE

Szlaki turystyczne piesze:
szlak niebieski: Trzebiechów – Podlegórz – Ostrzyce – Trzebiechów – 10 km
szlak czerwony: Klenica – Trzebiechów – Podlegórz - Smolno Małe – 11 km

Szlaki turystyczne rowerowe:
szlak niebieski: Podlegórz – Rezerwat Radowice – 2 km
szlak niebieski- wałem Odry: Przewóz – Kleniczki – Swarzynice – Głuchów – 10 km

Szlaki turystyczne wodne:
szlak kajakowy rzeka Odrą: Mielno – Wielobłota – Przytoczki – Cigacice – 9 km
szlak kajakowy rzeką Obrzycą: Smolno Wielkie – Podlegórz – Radowice – Górzykowo – Cigacice – 11 km

Muzea lokalne

Izba pamięci Henrego van de Velde.

W 2003 r. dokonano niezwykłego odkrycia. Okazało się bowiem, że wnętrza Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, (który jest jednostką organizacyjną powiatu zielonogórskiego, a powstał w pierwszej dekadzie XX w.), zaprojektował sam Henry van de Velde. Ów Belg żyjący na przełomie XIX i XX w. (1863 – 1957) uchodził za genialnego, uniwersalnego, europejskiego artystę i należał do najbardziej znaczących założycieli szkoły „art nouveau". Do secesji wniósł własną poetykę i charakterystyczną dla siebie linię, dzięki której był rozpoznawany. W DPS – do dzisiaj zachowały się oryginalne wzory stolarki drzwiowej, klatki schodowej, przeszkleń, mebli, kominka, polichromii i innych elementów wyposażenia. Część pomieszczeń i niektóre elementy wyposażenia wnętrz zostały poddane pracom konserwatorskim i renowacyjnym. Przywrócono im kolorystykę zaproponowaną przez Henrego van de Velde. Prowadzone są kolejne prace restauratorskie. DPS można jednak zwiedzać. Wszelkie szczegóły na stronie www.henryvandevelde.pl .

Dom Pomocy Społecznej

ul. Sulechowska 1
66 – 132 Trzebiechów
tel.: 68 351 41 26; 68 351 41 36
tel./fax.: 68 351 41 11,
e-mail:press@henryvandevelde.pl, office@henryvandevelde.pl

Boiska

  • 4 boiska do piłki siatkowej ( Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Podlegórzu)
  • boisko do piłki plażowej ( Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Podlegórzu)
  • pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej (Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Podlegórzu)
  • profesjonalne , pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej w Głuchowie
  • pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej w Trzebiechowie
Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna