Wybór języka
powrót

Położenie

Powierzchnia
ogółem: 196,0 km2
miasto: 9,2 km2
lasy: 99,0 km2

Liczba mieszkańców
ogółem: 9939
miasto: 4190
wieś: 5749

Gęstość zaludnienia: 
51,00 osób/km2

Czerwieńsk leży około 1000 km od Sztokholmu, 500 km na północ od Wiednia, 1000 km na wschód od Paryża i 1500 km na zachód od Moskwy. Do Zielonej Góry jest zaledwie 12 km.

Gmina Czerwieńsk położona jest na obu brzegach Odry, której lodowiec wytyczył w tym miejscu kierunek wzdłuż równoleżnika, urozmaicając jej południowy bieg ku morzu. Gmina, leżąc w malowniczej pradolinie Odry, krańcem południowym dotyka Wysoczyzny Zielonogórskiej, a północnym opiera się o Wysoczyznę Lubuską. Stąd bardzo urozmaicony krajobraz. Z jednej strony sięgające aż do Czerwieńska wzgórza morenowe, na których krawędzi leżą Laski, Nietków i Wysokie. Z drugiej zaś, w okolicach Płot i Leśniowa Wielkiego, wyżłobione przez topniejący lądolód skandynawski rozległe niecki. Uroku temu krajobrazowi dodają lasy, które zajmują ponad połowę obszaru gminy. Wymarzone miejsce na odpoczynek tak weekendowy, jak i pobytowy.Niezliczona ilość malowniczych ścieżek leśnych pozwala całymi dniami wędrować po niezwykle urozmaiconym terenie. Trasy są dostosowane zarówno do wycieczek pieszych, np. nordic walking, jak i rowerowych. Najczęstszym celem pieszych wędrówek mieszkańców regionu są nowo powstałe malowniczo położone zbiorniki retencyjno-rekreacyjne „Czerwieńsk" i „Strużyna". Niewątpliwą atrakcją są także przeprawy promowe przez Odrę, pozwalające nieco odetchnąć turystom po wielokilometrowych eskapadach do najciekawszych zakątków gminy. Wartą uwagi jest przystań turystyczno - motorowodna w pobliżu przeprawy promowej Brody.Oferuje ona oprócz sportów motorowodnych, zwiedzanie fortyfikacji „Linii Odry" z czasów II wojny światowej. Na uwagę zasługują również obiekty znajdujące się po północnej stronie Odry w pobliżu miejscowości Nietkowice należące do Linii Fortyfikacyjnej MRU.

Gmina Czerwieńsk to raj dla wędkarzy! Można tu złowić m.in. sandacze, bolenie, plocie, leszcze i kar pie. Wiele wrażeń gwarantują wędkarzom łowiska „Starej Odry" w okolicy Lasek i Pomorska. Z kolei okoliczne lasy to prawdziwa mekka dla zbieraczy runa leśnego - szczególnie dla amatorów jagód i grzybów.

W północnej części gminy Czerwieńsk znajduje się Gryżyński Park Krajobrazowy, jeden z ciekawszych parków krajobrazowych województwa lubuskiego. Na terenie gminy wśród drzew najwięcej jest sosny, ale występują też łęgi olszowe, olsy i zarośla wierzbowe. W lasach możemy spotkać kilkanaście pom ników przyrody: są to głównie dęby szypułkowe, ale także cis pospolity, platan klonolistny oraz głaz narzutowy w obrębie miejscowości Płoty.

Świat zwierząt na terenie gminy jest bogaty w gatunki szczególnie w grupie bezkręgowców i ptaków. Ptaki reprezentowane są przez 124 gatunki, m.in. bociany białe, czapie, gęsi, perkozy, cyraneczki, żurawie, bieliki, wilgi, słowiki. Płazy i gady są gatunkami częstymi wszystkich wód i są to ropuchy, grzebiuszki, żółwie, zaskrońce, jaszczurki, żmije. Ssaki reprezentowane są między innymi przez ga tunki chronione - jeże, krety, ryjówki, gacki, łasice. Sporo tu zwierzyny płowej - saren, danieli i jeleni. Na okolicznych strumieniach - m.in. w okolicach mostu kolejowego na Odrze k. Nietkowa znajdziemy ślady działalności bobrów

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna