Wybór języka
powrót

Nowy dyrektor SPZOZ w Sulechowie

W dniu dzisiejszym w SPZOZ w Sulechowie  na spotkaniu z ordynatorami i kierownikami Szpitala Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz podziękował za dotychczasową pracę na stanowisku Dyrektora szpitala Pani Beacie Kucuń.

Jednocześnie został przedstawiony nowy dyrektor Pan Wiesław Wojciech Świtała.

Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące bieżącej pracy, modernizacji niektórych obiektów, poprawy funkcjonowania placówki i dalszych planów rozwojowych.