Wybór języka
powrót

Komisje Rady Powiatu

Komisja Budżetowa

 1. Hanna Wysocka - przewodnicząca Komisji
 2. Leszek Klim - wiceprzewodniczący Komisji
 3. Ryszard Górnicki - członek Komisji
 4. Roman Rakowski - członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Turystyki

 1. Tomisław Tylczak - przewodniczący Komisji
 2. Stanisław Okopień - wiceprzewodniczący Komisji
 3. Danuta Pyrtko - członek Komisji
 4. Rafał Rosolski - członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Ireneusz Plechan - przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Stefański - wiceprzewodniczący Komisji
 3. Rafał Rosolski - członek Komisji
 4. Beata Zawada - członek Komisji

Komisja Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

 1. Romuald Malinowski - przewodniczący Komisji
 2. Czesław Hołołub - wiceprzewodniczący Komisji
 3. Jadwiga Oziemkowska - członek Komisji
 4. Krzysztof Sroczyński - członek Komisji

Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

 1. Roman Rakowski - przewodniczący Komisji
 2. Danuta Hołołub - wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Romuald Malinowski - członek Komisji
 4. Jadwiga Oziemkowska - członek Komisji
 5. Beata Zawada - członek Komisji
 6. Tadeusz Cygański - członek Komisji

Komisja Rewizyjna

 1. Ryszard Górnicki - przewodniczący Komisji
 2. Ireneusz Nijaki - wiceprzewodniczący Komisji                      
 3. Ireneusz Plechan - członek Komisji        
 4. Tomisław Tylczak - członek Komisji