Wybór języka
powrót

Nieodpłatna pomoc prawna i niedopłatne poradnictwo obywatelskie

 

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osoby uprawnione do ich otrzymania:

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Szczegóły poniżej.
4. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

5. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby,sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na obszarze powiatu zielonogórskiego:

Numer punktu Lokalizacja punktu Dni i godziny funkcjonowania punktu w 2019 r. Pomocy udziela
1 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Zielonogórska 2

66-016 Czerwieńsk

(Ośrodek Zdrowia, I piętro)

poniedziałek 8.00–12.00 radca prawny
wtorek 13.00–17.00 radca prawny
środa 8.00–12.00 radca prawny/adwokat(1)
czwartek 13.00–17.00 adwokat
piątek 8.00–12.00 adwokat
2 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ(2)

ul. Jana Pawła II 52

66-100 Sulechów

(Ośrodek Pomocy Społecznej)

 

 

poniedziałek 8.00–12.00 adwokat
wtorek 8.00–12.00 adwokat
środa 8.00–12.00 adwokat
czwartek 8.00–12.00 adwokat
piątek 8.00–12.00 radca prawny
3 PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO(2)

ul. Rynek 33

66-120 Kargowa

(Urząd Miejski)

ul. Sulechowska 2

66-132 Trzebiechów

(Urząd Gminy)

poniedziałek 13.00–17.00

doradca obywatelski

(adwokat)

wtorek 8.00–12.00

doradca obywatelski

(adwokat)

środa 8.00–12.00

doradca obywatelski

(apl. adwokacki)

czwartek 13.00–17.00

doradca obywatelski

(adwokat)

piątek 8.00–12.00

doradca obywatelski

(adwokat)

adwokat w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

(2)     punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”

z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2, tel. 68 454 82 47

Umawianie wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Zielonogórskiego

  1. I.                Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
Lp.

Lokalizacja

Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Godziny udzielania porad
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1

ul. Zielonogórska 2

66-016 Czerwieńsk

(Ośrodek Zdrowia)

800-1200 1300-1700 800-1200 1300-1700 800-1200
2

ul. Jana Pawła II 52

66-100 Sulechów

(Ośrodek Pomocy Społecznej)

800-1200

 

  1. II.              Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Lp.

Lokalizacja

Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Godziny udzielania porad

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

3

ul. Rynek 33

66-120 Kargowa

(Urząd Miejski)

1300-1700 800-1200 - - -

ul. Sulechowska 2

66-132 Trzebiechów

(Urząd Gminy)

- - 800-1200 1300-1700 800-1200

Aby zarezerwować wizytę w wyżej wymienionych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można:

1) dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem tel. (68) 45 35 201. Terminy i godziny, w których przyjmowane są rezerwacje telefoniczne to:

poniedziałek - piątek w godzinach od 08.00 – 14.00

albo

2) dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocp rawna@powiat-zielonogorski.pl
W treści e-maila należy podać lokalizację punktu oraz podać imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz należy zaznaczyć czy rezerwujący chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Odpowiedź w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie zwrotnie na adres e-mail, z którego wpłynęła prośba o rezerwację.

Z uwagi na fakt, iż przy umawianiu wizyt przyjmuje się 1 godz. na udzielenie jednej porady, umówiona godzina wizyty jest terminem orientacyjnym (może ulec przesunięciu), przy czym kolejność obsługi zainteresowanych zostanie zachowana.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które nie dokonały rezerwacji wizyty będą obsługiwane w dalszej kolejności (pierwszeństwo mają osoby, które dokonały rezerwację).

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.