Wybór języka
powrót

25-lecie Powiatu Zielonogórskiego

20 marca 2024 roku w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego połączona z galą z okazji 25-lecia Powiatu.

Na uroczystości gościliśmy przedstawiciela władz wojewódzkich oraz przedstawiciela Zarządu Województwa Lubuskiego, burmistrzów miast i wójtów gmin Powiatu Zielonogórskiego, starostów i radnych wszystkich kadencji, komendantów służb mundurowych. Przybyli także przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw z terenu powiatu, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, pracownicy starostwa powiatowego, młodzież ze szkół prowadzonych przez powiat.

Uroczystą sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego, Edwin Łazicki. Podsumował działania powiatu skupiając się na ostatniej VI kadencji. W związkuz zakończeniem pełnienia mandatu radnego powiatu zielonogórskiego podziękował wszystkim, z którymi przez osiemnaście lat dane mu było pracować i współpracować.

Starosta Zielonogórski, Krzysztof Romankiewicz podziękował wszystkim za przyjęcie zaproszenia na galę. Podsumował 25 lat istnienia Powiatu Zielonogórskiego, przedstawił trudne początki jego powstawania, a także rozwój i dokonania.

Podniosły charakter uroczystości był idealną okazją do wręczenia przez Przewodniczącego Rady i Starostę honorowych wyróżnień „Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego”.

- 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku - wyróżnienie w imieniu dowódcy pułku odebrał ppłk Krzysztof Muszyński

- 5. Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie - wyróżnienie w imieniu dowódcy odebrał Szef sztabu pułku ppłk Marcin Strzelecki

- Uniwersytet Zielonogórski - wyróżnienie odebrał Rektor prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Uroczysta sesja była też okazją do podpisania umowy o współpracy między Powiatem Zielonogórskim a Uniwersytetem Zielonogórskim, dotyczącą wspólnych działań na rzecz rozwoju kształcenia w obszarach prowadzonych przez UZ, w szczególności w zakresie kierunków medycznych.

Całość wydarzenia uświetniały występy uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat zielonogórski: solistkom Natalii Wośko, Martynie Mroczkowskiej, Katarzynie Judzińskiej, uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie oraz zespołowi Teatru Szkolnego „Poczekalnia” przy CKZiU w Sulechowie (wykonanie autorskiego skeczu pt. „Obchody”) – serdecznie dziękujemy.

Galę zakończono życzeniami dalszej owocnej i efektywnej współpracy.