Wybór języka
powrót

Zabytki

Pałac von Reussow

Wielką atrakcję mogą stanowić zabytki architektury między innymi:

  • neoklasycystyczny pałac w stylu rezydencji francuskich rodziny książęcej von Reuss,
  • neoklasycystyczna świątynia w Trzebiechowie według rysu projektu wielkiego niemieckiego architekta, podróżnika, przyrodnika Karla Fridricha Schinkla, który nadzorował projekt wykonany przez Johanna Gottlieba Schloetzera
  • niedawne wielkie odkrycie - kompleks sanatoryjny według projektu znanego Maxa Schündlera z dekoracją wnętrz, meblami, sprzętami wszelkimi detalami dekoratorskimi wykonanymi przez twórcę secesji w Europie Henriego van de Velde wielkiego belgijskiego projektanta sztuki użytkowej.

Kolejnym zabytkiem jest wspaniały kościół w Podlegórzu wybudowany w stylu neoromańskim z zachowaniem większości kanonów architektonicznych dla stylu romańskiego z jednymi z najpiękniejszych witraży w Diecezji oraz cmentarz z rodzinnym grobowcem książąt Reussów położony na uroczym wzgórzu, górującym nad doliną Obrzycy.

PODLEGÓRZ

 Kościół filialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego wybudowany w stylu neoromańskim wg projektu Viktora Rumpelmajera w roku 1880.We wnętrzu między innymi zabytkowe organy Wilhelma Sauera z roku 1901.Na pobliskim cmentarzu wspaniały grobowiec ostatnich właścicieli Trzebiechowa i Podlegórza książąt Reussów, 

TRZEBIECHÓW

Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zbudowany w 1840 roku wg projektu powstałego w pracowni Schinkla , na miejscu wcześniejszego, XIV – wiecznego, przebudowanego w 1654 roku.

TRZEBIECHÓW

Zespół pałacowy wielokrotnie przebudowywany, ostatni raz w 1902 roku. Jego obecny kształt wpisuje się w nurt francuskiej architektury rezydencjalnej XVIII w. Obiekt ten został wzniesiony przez ówczesnego właściciela Trzebiechowa księcia Henryka Reussa. Projekt przebudowy wykonał Viktor Rumpelmajer.

TRZEBIECHÓW

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- Dawne sanatorium powstałe w latach 1902 – 1905 w nurcie neorenesansu północnoniemieckiego. Wystrój wnętrz oraz wyposażenie zaprojektował Henry van de Velde – patrz punkt 5 muzea lokalne.

SWARZYNICE

Zabytkowa dzwonnica oraz dwór z XIX wieku.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna