Wybór języka
powrót

Gospodarka

Przemysł

W gminie Babimost funkcjonuje wiele firm i podmiotów gospodarczych, dzięki którym bezrobocie od lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Największym zakładem w gminie jest „ Swedwood Poland” S.A, który należy do szwedzkiego koncernu IKEA. Powstał on w Babimoście w 1992 roku na bazie istniejącej od 1950 r. Spółdzielni Stolarzy. W chwili obecnej „Sweedwood” zatrudnia blisko 750 osób. Dysponuje powierzchnią ponad 70 000 m². Wartość dzienna produkcji wynosi ponad 2 mln zł, a zakład opuszcza średnio 40 samochodów ciężarowych pełnych mebli. Babimojska fabryka wielokrotnie była wyróżniana jako Najlepsza Fabryka Roku w Grupie Sweedwood, która skupia 35 zakładów na całym świecie.

Jednym z większych zakładów w gminie Babimost jest firma „ISTE”. Prowadzi tutaj działalność od 2000 roku i zajmuje się produkcją mebli tapicerowanych. Firma, oparta w całości na kapitale polskim, zatrudnia obecnie ponad 100 osób. Swoje wyroby sprzedaje na rynku Europy Zachodniej, głównie niemieckim a także na rynku polskim.

Kolejnym większym zakładem jest „Ricosta” spółka z o.o. Posiada kapitał niemiecki i kontynuuje wieloletnią tradycję wcześniejszego zakładu cholewkarskiego. Jej działalność opiera się na produkcji cholewek do obuwia lekkiego. Bogaty asortyment wyrobów odbierają zleceniodawcy niemieccy. W chwili obecnej zakład zatrudnia ponad 100 osób, głównie kobiet.

Najmłodszym zakładem który rozpoczął w Babimoście swoją działalność w 2007 roku, jest firma TFP. Jest jednym z liderów branży tektury falistej i opakowań. Na rynku działa i osiąga sukcesy już od 1992 roku. Jego macierzystą siedzibą jest Dziećmierowo k.Kórnika. Podstawowy asortyment oferowanych produktów stanowią opakowania standardowe, klapowe z nadrukiem, produkty reklamowe – stendy i display’e oraz tektura falista w formatach. Zakład w Babimoście zatrudnia obecnie około 150 osób, a w przyszłości zamierza zwiększać sukcesywnie zatrudnienie aż do 300 osób.

Wśród pozostałych przeważają zakłady produkcyjne branży stolarskiej, usługowe branży budowlanej i handlowe. Zatrudniają one od 3 do 60 osób. Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, zdecydowana większość to małe firmy usługowe z następujących branż: handel, gastronomia, transport, remonty i modernizacje.

Rolnictwo i leśnictwo

Na terenie gminy jest 3 944 ha gruntów ornych, 473 ha użytków zielonych, 3 526 ha lasów. Bardzo ważną dziedziną gminnej gospodarki jest rolnictwo. Tereny rolnicze nie tylko nie leżą odłogiem, ale wprost brakuje gruntów pod uprawy. Dlatego niektórzy z naszych rolników kupują lub dzierżawią tereny w innych gminach. Rolnictwo na terenie gminy Babimost jest reprezentowane przez 448 gospodarstw indywidualnych. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ponad 17 ha. Większość z nich to gospodarstwa nowoczesne i w pełni usprzętowione.

Struktura gospodarstw według powierzchni rolnych w Gminie Babimost na dzień 31.12.2012 r.

Lp. Obszar Ilość
1. Do 5 ha 220 gospodarstw
2. 5-10 ha 54 gospodarstw
3. 10-15 ha 55 gospodarstwa
4. 15 ha i więcej 119 gospodarstwa

Źródło: Dane pochodzą z Wydziału Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Babimoście

Na terenie gminy dominują gleby średniej i słabej oraz średnio dobrej jakości. W strukturze gleb ornych zajmujących łącznie 3 944,45 ha udział klas bonitacyjnych przedstawia się następująco:

Udział klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni gruntów ornych w Gminie Babimost na dzień 31.12.2007

Lp. Klasa bonitacyjna Ilość Udział % w ogólnej powierzchni
1. I 0 ha 0%
2. II 1,44 ha 0,02%
3. IIIa 190,15 ha 4,82%
4. IIIb 450,55 ha 11,44%
5. IVa 861,60 ha 21,86%
6. IVb 765,36 ha 19,40 %
7. V 967,83 ha 24,54 %
8. VI 707,52 ha 17,92 %
  Ogółem 3 944,45 ha 100,00 %

Źródło : Dane pochodzą z Wydziału Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Babimoście

Procentowy rozkład upraw w Gminie Babimost

Zboża 82%
Ziemniaki 5%
Buraki 4%
Inne 9%

Źródło: Dane pochodzą z Wydziału Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Babimoście

Wśród upraw przeważają zboża i rośliny okopowe. Uprawia się głównie żyto, mieszanki zbożowe, pszenicę, jęczmień, pszenżyto, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak. Na terenie gminy dominują gospodarstwa ogólnotowarowe, ale są także gospodarstwa specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej, hodowli bydła opasowego mięsnego, hodowli bydła mlecznego, nasiennictwie. Swoją przyszłość gminne rolnictwo upatruje w gospodarstwach o określonej specjalizacji, produkcji zdrowej żywności, małych zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz agroturystyki.

3 526 ha, czyli blisko 38 % powierzchni gminy, zajmują lasy. Występują one zazwyczaj w postaci dużych, zwartych kompleksów o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów. Największe kompleksy leśne znajdują się południowo- wschodniej i zachodniej części gminy. Są to lasy iglaste z przewagą sosny, w tym ok. 100 ha drzewostanu chronionego. Przewaga sosny świadczy o bardzo ubogich siedliskach, w tym kontekście bardzo cennym jest utworzony w 1977 roku rezerwat LASKI o powierzchni 42,31 ha. W rezerwacie tym występują trzy typy gleb : gleby brunatne, czarne ziemie i gleby murszowe. Są to siedliska bardzo bogate i typowe dla gatunków liściastych. Łącznie występuje w rezerwacie 18 gatunków drzew, w tym 6 jako gatunek panujący. Są to piękne okazy dębów, buka, grabu, wiązu, jesionu i olszy. Wiele z nich zostało zakwalifikowanych jako pomniki przyrody. Najokazalszym pomnikiem jest prawie 200 letni „Dąb Kazimierz” przy leśniczówce Laski. Lasy gminy Babimost objęte są działaniem Nadleśnictwa Babimost.
 
Zdj. Krajobraz Gminy Babimost. Zdjęcie lotnicze wykonane na zlecenie UM.
Źródło : Zdjęcie ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna