Wybór języka
powrót

Aktualności

Na podstawie :

Uchwały Nr XLII 341/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

więcej

16.10.2019 r., w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku odbyło się szkolenie obronne prowadzone przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz przedstawiciela Sztabu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.

więcej

W dniu 12 października br. w Ośrodku Rekreacji i Sportu  „Bunkier” w Świdnicy rodziny zastępcze powiatu zielonogórskiego oraz organizatorzy - pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze świętowali wspólnie „Dzień Pieczonego Ziemniaka”.

więcej

Dn. 15 października br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul .Piaskowej 53 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Edukacji Narodowej, podczas którego zostali wyróżnieni nauczyciele i dyrektorzy szkół z Powiatu Zielonogórskiego za swoją wieloletnią oraz efektywną pracę.

Wspólnie spędzony czas umilił występ teatralny uczniów i absolwentów CKZiU.

więcej

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2019

Dnia 10 października br. rozpoczął się Kongres Gospodarczy, który miał miejsce w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda. Tematem Lubuskiego Kongresu Gospodarczego był rozwój Polski i Regionu Lubuskiego, ochrona środowiska, nowoczesne technologie, rozwój przedsiębiorczości oraz winiarstwo. W Kongresie wzięli udział lubuscy przedsiębiorcy , samorządowcy oraz przedstawiciele świata nauki.

fot. lubuskie.pl

więcej

Dnia 9 października br. odbyło się spotkanie z Głównym Geodetą Kraju dr hab. Waldemarem Izdebskim, którego założeniem był projekt „Regionalny Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzia monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z e-usługami”.

Uczestnikami  spotkania byli : wicestarosta zielonogórski, Tadeusz Pająk, naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Robert Kostek oraz naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Milena Nocoń.

fot. lubuskie.pl

więcej
Archiwum aktualności