Wybór języka
powrót

Aktualności

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wykonanie  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz  podmioty określone
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

więcej

Komunikat

17.06.2022

W dniu  15 czerwca 2022 r. odbyły się rozmowy NSZZ „Solidarność” reprezentowanym przez Przewodniczącego Regionu Zielonogórskiego Pana Bogusława Motowidełko z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Zielonogórskiego pod pieczą Starosty Zielonogórskiego Pana Krzysztofa Romankiewicza w sprawie podwyżek pensji pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych z dniem 1 czerwca 2022 r.

Archiwum aktualności