Wybór języka
powrót

Poradnik interesanta

Rezerwacja kolejki przez internet w Wydziale Komunikacji

01.03.2016

Rezerwacja kolejki w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze dotyczy mieszkańców niżej wymienionych gmin:

Rezerwacja kolejki w Delegaturze Starostwa w Sulechowie dotyczy mieszkańców niżej wymienionych gmin:

 

Numer rachunku bankowego Powiatu

Numer rachunku bankowego Powiatu, na który można dokonywać wpłat:

50 1600 1156 1848 5780 8000 0001

Powiat Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

 

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) Powiat Zielonogórski realizuje zadanie rządowe polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2O17 r. ZOSTAJE ZAMKNIĘTY PUNKT NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANY W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZIELONEJ GORZE PRZY UL. PODGORNEJ 5.

 

więcej