Wybór języka
powrót

Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

Adres:
ul. Licealna 10
66 - 100 Sulechów

tel. 68 385 26 19,
68 385 64 00
e-mail:
losulechow@wp.pl
strona www:
http://www.losulechow.pl/

Dyrektor: Beata Leśniak

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie oferuje naukę w czteroletnim systemie nauczania (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) w  klasach: humanistycznej, biologiczno-chemicznej i politechnicznej. 

1. W klasie humanistycznej  przedmiotami wiodącymi są: język polski, historia, język obcy (język angielski lub język niemiecki). Uczniowie dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych po 2 klasie.  Systematycznie uczestniczą w edukacji teatralnej, a także mają możliwość korzystania z przygotowanych dla nich zajęć pozalekcyjnych, w zależności
od zainteresowań uczniów.

2. W klasie biologiczno - chemicznej  przedmiotami wiodącymi są: biologia, chemia, język obcy (język angielski lub język niemiecki). Uczniowie  dokonają wyboru przedmiotów rozszerzonych po 2 klasie. Uczestniczą w zajęciach uniwersyteckich z biologii i chemii, w olimpiadach biologicznych, ekologicznych, promujących zdrowy styl życia.

3. W klasie politechnicznej przedmiotami wiodącymi są: matematyka, fizyka, język obcy (język angielski lub język niemiecki). Uczniowie dokonują wyboru przedmiotów rozszerzonych po 2 klasie. W klasie politechnicznej uczniowie uczestniczą w zajęciach uniwersyteckich z fizyki i matematyki, są zaangażowani w konkursy i olimpiady z przedmiotów ścisłych.

Szkoła prowadzi eksperyment pedagogiczny „Świadomie wybieram”. W ramach eksperymentu nauczyciele przygotowują uczniów do wyboru przedmiotów rozszerzonych, które uczeń  naszego liceum realizuje dopiero od 3 klasy. W klasie 1 i 2 uczeń realizuje przedmioty podstawowe. 

Atutem szkoły jest indywidualne podejście do każdego ucznia, któremu towarzyszymy w drodze do sukcesu. Liceum prowadzi współpracę z wyższymi uczelniami. W ramach porozumień prowadzone są zajęcia wykładowe i warsztatowe oraz laboratoria z fizyki, chemii, biologii, i matematyki. Szkoła prowadzi program Liga Mistrzów dla najzdolniejszych uczniów. W ramach programu najlepsi uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli – mentorów, zdobywają dodatkową wiedzę, przygotowują się do olimpiad przedmiotowych, egzaminów maturalnych z przedmiotów rozszerzonych. Nauka języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) odbywa się w lektoratach językowych.

W szkole młodzież bardzo aktywnie uczestniczy w różnych zadaniach. W szkole działa  samorząd szkolny, koło wolontariatu, uczniowie realizują  projekt Szkoła Demokracji. Licealiści przygotowują debaty, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne.

Szkoła oferuje uczniom zajęcia pozalekcyjne, realizowane  w ramach kół zainteresowań, w których młodzież rozwija swoje pasje i zamiłowanie (koło teatralne czy klub dyskusyjny Sokrates Cafe) Uczniowie uczestniczą w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego.

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną – sale lekcyjne  oraz salę gimnastyczną z salą lustrzaną. W pobliżu sali sportowej znajduje się kompleks boisk i zewnętrzna siłownia oraz pływalnia. Zajęcia w szkole odbywają się jednozmianowo i wszystkie są bezpłatne.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze