Wybór języka
powrót

Historia

Na historię Kargowej składają się historie pojedynczych ludzi, ich rodzin i całych pokoleń, historie protestantów, katolików i żydów, historie Polaków i Niemców. Historia tych ziem sięga epoki kamieniej, okresu z przed 12 tys. lat. Potwierdzają to prace archeologiczne i badania wykonane przez prof. Michała Kobusiewicza z UAM w Poznaniu.

Historia Kargowej sięga XVII w., a pierwsze zapiski o Kargowej pochodzą z 1360 r. wtedy właścicielem jej był Dzierżykraj. W 1637 r. wieś Cargowia Maior otrzymała z nadania króla Władysława IV prawo do czterech jarmarków rocznie i jednego targu tygodniowo. Inicjatorem budowy Kargowej w pobliżu starej wsi był Krzysztof Unrug. W 1655 roku król Jan Kazimierz w uznaniu wojennych zasług Krzysztofa Unruga w walkach z Tatarami, Kozakami i Szwedami wydał przywilej przyznający Kargowej pełne prawa miejskie.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna