Wybór języka
powrót

Zabytki

Kościół parafialny p.w Św. Teresy w Bojadłach

Kościół parafialny o szachulcowej konstrukcji, wzniesiony w latach 1757-1758. Jego podstawę stanowi plan wydłużonego ośmioboku. Od południa i północy kruchty, od wschodu zakrystia, a od zachodu drewniana w górnej części, wieża nakryta klasycystycznym „ obeliskiem” z początku XX stulecia. We wnętrzu kościoła poza pochodzącym z pierwotnego wyposażenia ołtarzem, na uwagę zasługuje barokowa balustrada oraz rokokowe epitafium znajdujące się w strefie prezbiterialnej.

Kościół parafialny p.w Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Klenicy

Wzmianka o pierwszym , drewnianym kościele w Klenicy, należącej wówczas do diecezji poznańskiej pochodzi z 1424r. Świątynię rozebrano w 1830 roku. Obecny kościół zbudowano w 1793 roku w stylu klasycystycznym. W połowie XIX w. został przebudowany i powiększony. Jest to trzynawowa, halowa świątynia na rzucie wydłużonego prostokąta z pięciobocznym prezbiterium od południa i wieżą od północy. Dach nawy trójspadowy. Wieża kryta hełmem dzwonowatym, wieńczonym kulą. Kościół otacza mur przy którym stoi figura Św. Jana Nepomucena z 1874 roku.

Pałac w Bojadłach

Pałac zbudowany w latach 30. XVIII wieku, zachował do dziś swój pierwotny kształt i formę oraz częściowo wystrój elewacji. Budynek jest murowany, dwukondygnacyjny. Wzniesiony na planie podkowy z centralnie umieszczonym ryzalitem od strony frontowej. Złożony jest z czterech segmentów. Fasada, a częściowo również elewacje boczne, maja bogatą rokokową dekorację rzeźbiarską z motywami muszli, owoców i girland. Wewnątrz częściowo zachowało się wyposażenie – kominki, stolarka drzwiowa, balustrada schodów.
(zdjęcia dawniej i dziś pałac)

Pałac w Klenicy

Pałac eklektyczny, zbudowany przez Antoniego Radziwiłła w 1884 roku zwany pałacem myśliwskim. Dwukondygnacyjny, składający się z korpusu głównego mieszczącego apartamenty oraz przylegającego do niego skrzydła zachodniego, mieszczącego w przyziemiu mieszkania dla służby, a na piętrze salę myśliwską. Dzisiejsza bryła pałacu uformowana została w 1905 roku podczas przebudowy dokonanej za czasów księżnej Marii Doroty Radziwiłł. Wnętrze pałacu przystosowane zostało do potrzeb przyjeżdżającego na polowania księcia Radziwiłła. W pałacu poza apartamentami, pokojami dla służby, mieściło się mieszkanie dla zarządcy majątku, pomieszczenia biurowe oraz archiwum majątku.

Dom gościnny Jezuitów (dwór)

Dwór zwany domem gościnnym usytuowany jest w południowo-zachodniej części wsi i należy do zespołu pałacowo -folwarczno-parkowego. W 1680 roku jezuici zbudowali pierwszy dom gościnny. Budynek spłonął w pożarze 18 kwietnia 1690 roku. W latach 1690-1692 jezuici wznieśli nowe budynki gospodarcze, a w 1693 postawili nowy dom gościnny. Dwór wzniesiony jest na planie prostokąta. Dwukondygnacyjna bryła pierwotnie przykryta była czterospadowym dachem. Fasada z głównym wejściem skierowana była na wschód. W pierwszej połowie XIX wieku obiekt przebudowano. Wydzielono nowe pomieszczenia zmieniając układ wnętrz i dachu. Zlikwidowano czterospadową konstrukcję dachu na rzecz dwuspadowej.

Dzwonnica w Pyrniku

Dzwonnica wiejska o szkieletowej konstrukcji wypełnionej cegłą, wieńczy ją drewniana latarnia z przeźroczami, całość nakrywa dach namiotowy kryty gontem. Konstrukcja wzniesiona w pierwszej połowie XIXw.

Plebania – Bojadła

XVIII – wieczna plebania zbudowana w stylu klasycystycznym, murowana, parterowa, pokryta dwuspadowym dachem.
 
Park krajobrazowy w Klenicy oraz pałacowy w Bojadłach

Kościół w Pyrniku z 1909 r, chociaż nie jest wpisany do rejestru zabytków zasługuje na to by go zobaczyć.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa