Wybór języka
powrót

Aktualności

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

więcej

11 maja br. podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odbyła się uroczystość wręczania nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2016. W rankingu Powiat Zielonogórski w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców uplasował się na 11 miejscu! Nagrodę odebrał Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski.

 

 

więcej

W Gminnym Centrum Kultury w Kargowej, w dniu 8 maja br. rywalizowały zespoły teatralne działające na terenie powiatu zielonogórskiego. Do przeglądu, który organizuje Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wspólnie z Powiatem Zielonogórskim i gminnymi ośrodkami kultury, zgłosiło się 7 grup w kategorii scena dziecięca oraz jedna w kategorii scena młodzieżowa, w sumie aż 104 młodych artystów.

 

 

 

więcej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędą się 9 maja 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim i 10 maja 2017 r. w Zielonej Górze. 

więcej