Wybór języka
powrót

Aktualności

W Gminnym Centrum Kultury w Kargowej, w dniu 8 maja br. rywalizowały zespoły teatralne działające na terenie powiatu zielonogórskiego. Do przeglądu, który organizuje Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wspólnie z Powiatem Zielonogórskim i gminnymi ośrodkami kultury, zgłosiło się 7 grup w kategorii scena dziecięca oraz jedna w kategorii scena młodzieżowa, w sumie aż 104 młodych artystów.

 

 

 

więcej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędą się 9 maja 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim i 10 maja 2017 r. w Zielonej Górze. 

więcej

W dniu 27 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego. Udział w niej wziął Zarząd Powiatu, ze Starostą Dariuszem Wróblewskim na czele. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki.

 

 

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.Dz. U.z  2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

 

 

więcej