Wybór języka
powrót

Aktualności

„Dwaj uzbrojeni terroryści zaatakowali Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku, zastrzelili kilkoro uczniów i wzięli zakładników. Po kilku godzinach policyjni Antyterroryści odbili uwięzionych uczniów, a podczas szturmu zastrzelili napastników” – to główne założenie ćwiczeń, które przeprowadzili zielonogórscy policjanci, aby w warunkach bezpiecznych sprawdzić współdziałanie służb, skorygować ewentualne błędy i dopracować procedury reakcji w razie zaistniałej sytuacji.

 

 

więcej

W odniesieniu do artykułu, który ukazał się w poniedziałkowym (15.05.2017 r.) wydaniu Gazety Lubuskiej pt. „Mieszkańcy – Urząd chyba nas nie lubi” pragnę ustosunkować się do zamieszczonych w artykule informacji.

 

 

 

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

więcej

11 maja br. podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odbyła się uroczystość wręczania nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2016. W rankingu Powiat Zielonogórski w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców uplasował się na 11 miejscu! Nagrodę odebrał Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski.

 

 

więcej

W Gminnym Centrum Kultury w Kargowej, w dniu 8 maja br. rywalizowały zespoły teatralne działające na terenie powiatu zielonogórskiego. Do przeglądu, który organizuje Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wspólnie z Powiatem Zielonogórskim i gminnymi ośrodkami kultury, zgłosiło się 7 grup w kategorii scena dziecięca oraz jedna w kategorii scena młodzieżowa, w sumie aż 104 młodych artystów.

 

 

 

więcej