Wybór języka
powrót

Aktualności

Gmina Świdnica została Gminą na 6! Uzyskując pierwsze miejsce w plebiscycie Gazety Lubuskiej, w kategorii Gmina przyjazna mieszkańcom. 

Serdecznie gratulujemy.

materiały: facebook.com/gmina.swidnica

więcej

Szosowy wyścig kolarski „Piekło Przytoku” organizowany jest przez Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej od 2008 r. Wzorowany jest na rozgrywanym od 1896 roku, z przerwami spowodowanymi dwoma wojnami światowymi, wyścigu Paryż – Roubaix, zwanym „L’Enfer du Nord” – „Piekło Północy ”.

więcej

5 kwietnia w Poznaniu odbyła się Konferencja regionalna obejmująca powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz inne instytucje rządowe i samorządowe z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i  kujawsko-pomorskie. Tematem przewodnim wydarzenia była Sytuacja kobiet na rynku pracy.

więcej

Wczoraj, tj. 09.04.2019 r., w 5 Lubuskim Pułku Artylerii, w Sulechowie odbyło się szkolenie z zakresu współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC). Wiodącym tematem spotkania było omówienie zasad współpracy jednostki wojskowej z administracją samorządową i innymi partnerami społecznymi. W ramach szkolenia grupa zapoznała się z tradycją jednostki wojskowej oraz sprzętem i uzbrojeniem.

więcej

W dni 05.04.2019 r. na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze, odbyło się szkolenie z zakresu zwalczania choroby ASF (African Swine Fever – Afrykański Pomór Świń) dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz służb mundurowych. Przedstawiono plan działania w przypadku wykrycia choroby na terenie powiatu oraz szczegółowo przedstawiono „Plan zwalczania ASF w populacji dzików przypadek w obszarze leśnym”.

więcej

Unieważnienie otwartego konkursu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

08.04.2019

Z inicjatywy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Lubuskich 3 kwietnia br. w bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się debata pn. „Zdrowie seniora”, w której uczestniczył Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz. Debata połączona była z  uroczystym rozstrzygnięciem konkursu dla lubuskich mediów. Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ od dziewięciu lat organizuje konkurs dla dziennikarzy województwa lubuskiego. Temat tegorocznego konkursu to „Zdrowie seniora”.

więcej
Archiwum aktualności