Wybór języka
powrót

Aktualności

W ramach dofinansowania z projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz działania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, trwa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

więcej

Mikołajkowy Festiwal Tańca o puchar Burmistrza Czerwieńska.

03.12.2018

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał II sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

więcej

Szanowni Państwo,

Dzień Pracownika Socjalnego stanowi znakomitą okazję, by podziękować Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. J. Pawła II w Zielonej Górze, Domu Pomocy
w Trzebiechowie oraz osobom, których działalność związana jest z obszarem pomocy społecznej za zaangażowanie i wysiłek w pracy na rzecz drugiego człowieka.

 To Państwo dajecie nadzieję i perspektywy na lepsze, godne życie, pomagacie odnaleźć sens codziennych zmagań. Taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.

więcej

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” – to tekst roty ślubowania, złożonego przez dziewiętnastu nowo wybranych radnych powiatu zielonogórskiego na pierwszej sesji Rady Powiatu Zielonogórskiego VI kadencji, która odbyła się 20 listopada 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ulicy Piaskowej 53.

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze zwołał I inauguracyjną sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Przedstawił również propozycję porządku obrad.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ulicy Piaskowej 53.

 

więcej

9 listopada 2018 r. w Zborze w Sulechowie nastąpiło podsumowanie jubileuszowego roku obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości i powstania wielkopolskiego.Ten niezwykły czas świętowania rozpoczął się od przedstawienia – „To my, Polacy”, w wykonaniu podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie. Za piękny występ dzieci otrzymały słodkie upominki.

więcej

Uroczyste posiedzenie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego

14.11.2018

Dnia 14 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego V kadencji. Podziękowania i wyrazy uznania dla członków Zarządu za pełne zaangażowanie na rzecz społeczności i za trud wniesiony w rozwój idei samorządowej złożyli przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wydziałów starostwa powiatowego.

Archiwum aktualności