Wybór języka
powrót

Imprezy cykliczne

1. Kozzi gangsta film - Festiwal Filmu i Teatru im. Maćka Kozłowskiego w Kargowej w 2012 r. odbył się w dniach 5-8 lipca.

Festiwal był pierwszym tego typu projektem w Polsce zakładającym cykliczne, letnie przeglądy twórczości filmowej i teatralnej inspirowane refleksją o Maćku kozłowskim- wybitnym aktorze filmowym i teatralnym. Festiwal przyjął formę wielopokoleniowej imprezy kulturalnej, a także stał się swoistym sposobem uczczenia pamięci wybitnego aktora, mieszkańca Kargowej, przyczynił się do budowania tożsamości kulturalnej regionu i nowego wizerunku miasta. Festiwal jest unikatową formułą promocji twórczości filmowej i teatralnej Maćka Kozłowskiego, ale także gatunku filmu jaki często prezentował: kryminału, filmu gangsterskiego, sensacji, kina akcji. Przegląd jego imienia zapoczątkował w Kargowej, jego rodzinnym mieście, cykl wydarzeń filmowych i teatralnych pokazujących różne nurty i trendy panujące w kinematografii i świecie teatru.

2. Święto Czekolady 

Sztandarowym wydarzeniem w Gminie Kargowa jest Święto Czekolady, które w 2011 r. zdobyło tytuł „Hit Lata” Gazety Lubuskiej, a przy okazji tego święta w 2012 r., o Kargowej pisał chociażby National Geographic, wymieniając święto naszego miasta wśród czterech najciekawszych tego typu wydarzeń na świecie: obok: Melbourne, Perugii i New Yorku. 

3. Polsko-Niemiecki Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty

„Małe ojczyzny - pogranicze kultur i regionów”. Został zrealizowany dzięki współpracy z partnerską gminą Schulzendorf współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Branderburgia 2007- 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „ Sprewa- Nysa- Bóbr” oraz budżetu państwa. „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”. 

4. Mecz Przyjaciół Maćka Kozłowskiego i Polskiej Reprezentacji Bezdomnych

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna