Wybór języka
powrót

Położenie

Gmina Kargowa położona jest we wschodniej części województwa lubuskiego. Obszar gminy zajmuje 128,47 km2, z tego na użytki rolne przypada 5532 ha, natomiast lasy i grunty leśne zajmują 6262 ha. Gminy liczy 5 794 mieszkańców i podzielona jest na 9 sołectw. Region ten ma charakter rolniczo-turystyczny.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna