Wybór języka
powrót

Aktualności

Dnia 10 grudnia br. nastąpiło oficjalne przekazanie dwóch nowych samochodów marki Ford Transit Custom Kombi przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III" w obszarze D dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie oraz filii w Bełczu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Krzysztof Romankiewicz - Starosta Zielonogórski, Tadeusz Pająk - Wicestarosta Zielonogórski, Mirosław Andrasiak - Członek Zarządu, Andrzej Gonia - Dyrektor PFRON, Anna Gołębska - Dyrektor PCPR, Aleksandra Szubert - Dyrektor GOK w Bojadłach oraz ksiądz proboszcz Stanisław Szura. W tak zacnym gronie przekazano kluczyki do busów członkom rady mieszkańców. Następnie ks. Stanisław poświęcił samochody. Była to bardzo miła uroczystość zwłaszcza dla podopiecznych DPS, którzy będą codziennie korzystać z nowych busów. Ułatwią one m.in. podróżowanie do poradni specjalistycznych i poprawią komfort jazdy.

więcej

W roku szkolnym 2018/2019 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku realizował działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Po konsultacjach z uczniami, rodzicami, lokalną społecznością, pracownikami szkoły oraz pracownikami bibliotek publicznych, podjęto decyzję o wyborze książek do zakupu.

więcej

Mikołajkowy Festiwal Tańca o puchar Burmistrza Czerwieńska.

03.12.2018

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał II sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

więcej

Szanowni Państwo,

Dzień Pracownika Socjalnego stanowi znakomitą okazję, by podziękować Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. J. Pawła II w Zielonej Górze, Domu Pomocy
w Trzebiechowie oraz osobom, których działalność związana jest z obszarem pomocy społecznej za zaangażowanie i wysiłek w pracy na rzecz drugiego człowieka.

 To Państwo dajecie nadzieję i perspektywy na lepsze, godne życie, pomagacie odnaleźć sens codziennych zmagań. Taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.

więcej

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” – to tekst roty ślubowania, złożonego przez dziewiętnastu nowo wybranych radnych powiatu zielonogórskiego na pierwszej sesji Rady Powiatu Zielonogórskiego VI kadencji, która odbyła się 20 listopada 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ulicy Piaskowej 53.

więcej

Uroczyste posiedzenie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego

14.11.2018

Dnia 14 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego V kadencji. Podziękowania i wyrazy uznania dla członków Zarządu za pełne zaangażowanie na rzecz społeczności i za trud wniesiony w rozwój idei samorządowej złożyli przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wydziałów starostwa powiatowego.

Archiwum aktualności